Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Daxili Xəbərlər

Təbrizin sirli-sehrli nağıl dünyası

Təbrizin sirli-sehrli nağıl dünyası


SƏMƏD BEHRƏNGİNİN TÜRKCƏ QƏLƏMƏ ALDIĞI, İTMİŞ SAYILAN NAĞILLAR 45 İLDƏN SONRA BAKIDA KİTAB HALINDA İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ

Pərvanə MƏMMƏDLİ

"Təbrizin 40 sehrli nağılı" kitabı bu günlərdə "Qanun" nəşriyyatında nəfis tərtibatda nəşr olunub. Sirus Mədədinin nəşrə hazırladığı kitabı ərəb əlifbasından Pərvanə Məmmədli çevirib kitabın sonuna bir izahlı sözlük də əlavə edib. Kitabın əvvəlində və sonunda Sirus Mədədi ilə Pərvanə Məmmədlinin yazıları verilib. 224 səhifəlik nəşrin tərtibatında məşhur qədim Azərbaycan miniatürləri ilə yanaşı, çağdaş rəssamlar Pəri Miniatür və Natiq Camal Əfşarın əsərlərindən də istifadə olunub.…

Ətraflı

TAĞI MUSƏVİNİN MÜHACİR HƏYATI

TAĞI MUSƏVİNİN MÜHACİR HƏYATI

1945 - ci ildə "Azərbaycan" ruznaməsinin 110 - cu sayında Seyid Cəfər Pişəvəri öz məqaləsində yazır:"Azərbaycan Milli Hökuməti qeyd edir ki, Azərbaycan qəhrəman, namuslu və şücaətli oğullarından təşkil tapmış fədai dəstələri xalqın milli azadlıq nəhzətinin qurulmasında fövqəladə böyük xidmət və fədakarlıq göstərmişdir.Əlinə silah alıb qışın soyuq gecələrində çöllərdə və dağlarda mürtəcelərlə mübarizə aparmış və milli - demokratik azadlığımızı öz qanları ilə təmin etmiş fədailərimizin böyük qəhrəmanlığını və xidmətini Azərbaycan milləti və əziz vətənimiz Azərbaycan torpağı heç zaman yaddan çıxarmayacaqdır..." Məhz belə qəhrəmanlardan biri də Azərbaycanın görkəmli fədaisi Tağı Musəvidir.O, 1918 - ci…

Ətraflı

Mübariz və İnqilabçı şair Əli Tudənin 100 illik yubileyinin anma mərasimi!

Mübariz və İnqilabçı şair Əli Tudənin

100 illik yubileyinin anma mərasimi!

1402-ci il bəhmən ayının 13-ü(02.02.2024) günü mübariz və inqilabçı şair Əli Cavadzadənin(Əli Tudə) anadan olmasının 100 illiyinə təsadüf edir. Əli Cavadzadəİran Tüdə Partiyasının üzvlərindən biri olaraq  bir çox tudəçi kimi Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandıqda 21 Azər Hərəkatına qoşulmuş və Azərbaycanın muxtar hökumətinin(1324-1325) formalaşmasında həlledici rol oynamışdır.

Əli Tudə Milli Hökumətin Filarmoniyasının yaradıcılarından biri idi. O, Azərbaycanın siyasi, ədəbi və mədəni sahəsində geniş  fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin “21 Azər” medalı ilə təltif olunmasına layiq…

Ətraflı

Azərbaycanin siyasi məhblarina dəstəkbəyannaməsi!

 

Azərbaycanin siyasi məhbuslarina dəstək bəyannaməsi!

 

Azərbaycanlı milli-vətəndaş və siyasi fəallarla birlikdə 200-ə yaxın azərbaycanlı şəxsiyyəti (o cümlədən altmışdan çox məhbus ailəsi) əlavə adi rəftardan və həbs edilən müəssisələrin qanunvericiliyindən narahatlıqlarını bildirmiş və onların azadlığa buraxılmasını tələb etmişdir.

Son iki ayda Azərbaycanda onların ailələrinə qarşı həbs və təzyiq prosesi kəskin şəkildə artıb.

Siyasi məhbuslara dəstək bəyanatı *Azərbaycan* 1402/08/30

Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində kütləvi həbs dalğasının başlanmasından iki aydan çox vaxt keçib. Morteza Nourməhəmmədi Nadarlı, Davood Şiri, Araz Ebrahimneja…

Ətraflı

GÖRKƏMLİ FƏDAİ - AŞIQ HÜSEYN CAVAN

GÖRKƏMLİ FƏDAİ - AŞIQ HÜSEYN CAVAN

Şah, mən unutmaram sən də unutma,

Sabunlu kəndiri, dar ağacını!

Mən də ki unutsam tarix unutmaz,

Sinəsi dağlanan ana - bacını.

Cənubi Azərbaycanın görkəmli aşıqlarından olan Aşıq Hüseyn Cavan 1916 - cı ildə Qaradağın Gərməduz mahalının Ut kəndində yoxsul bir kəndli ailəsində anadan olmuşdur.

Hələ kiçik yaşlarında atasız qalan Hüseyn kənddə varlıların qapısında muzdur qalaraq, anasını və üç bacısını dolandırmalı olur. Hüseynin gözəl səsi, yaxşı hafizəsi, özündən söz qoşmaq qabiliyyəti olmasını görən dostları və tanışları ona aşıqlıq etməyi məsləhət görürlər.Anası ərinin vəfatından sonra övladları ilə Şimali Azərbaycana pənah gətirmişlət. 1927 - ci ildə H…

Ətraflı

Hamı şoka düşdü, O Birdən getdi !

Hamı şoka düşdü, O Birdən getdi !

Təəssüflər olsun ki, 1402-ci Günəş ilin Fərvərdin ayının ilk saatlarında (21 Mart 2023-cü il), Yeni ilin gəlişindən iki saat sonra, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin zəhmətkeş əməkdaşı, Rəşid Şeybani qəflətən və ürək tutması səbəbindən xəstəxanada dünyasını dəyişdi !  

Azərbaycan Demokrat Firqəsi öz ömürlük dostunun və köməkçisinin itirməsini, onun bacısı Fərəhnaz xanıma və ailəsinə, eləcə də Azərbaycan Demokrat Firqəsının və İranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Əhməd oğlu Rəşid Şeybani 30 Dekabr 1966-ci il (9 Dey 1345) Bakıda anadan olmuşdur.

Ətraflı

DANEŞSƏRA SALONUNDA

DANEŞSƏRA SALONUNDA

Mən danışmaq qəsdi ilə buraya gəlmişdim.Vəli bacılarımızın və qızlarımızın burada göstərdikləri ləyaqət və yararlıq məni məcbur etdi ki, bu ehsasatdan təşəkkür eləyim, burada Milli Hökumətdən təşəkkür elədilər.Mən deməliyəm ki, Milli Hökumət xalqımızdan başqa bir şey deyildir.İndi ki, siz təarüf eləyib təşəkkür elədiz, mən də Milli Hökumət adına sizlərdən səmimiyyətlə təşəkkür edirəm.İndi hamı xanımlar və ağalar ehsas ediblər ki, bizim yolumuz səadətə gedir.Mən iki il bundan qabaq bir gün burada bir cəşndə var idim, onda fərğəltəhsillər cəşnində danışılan sözlər quru və tutivari idi.Burada Azərbaycan dilində danışmağa icazə verilmirdi və o dil ilə danışmaq bir eyib kimi nəzərə gəlirdi, onda mən çox kiçildim və sıxıl…

Ətraflı

MALİYƏT BARƏSİNDƏ

MALİYƏT BARƏSİNDƏ

Biz maliyat barəsində çox təkid etməliyik və bu mövzu indiyə kimi neçə dəfə təkrar olmuşdur.

Maliyatı biz ondan ötrü alırıq ki, maliyat vasitəsilə ölkəmizin ehtiyaclarını rifah edək.Buna görə lazımdı ki, təzliklə maliyat cəm olsun və bir yerdə təmərküz tapıb ölkələrimizin lazımi məsrəflərinə yetişsin.Ağayi Həbib İlahiyə dedilər ki," Ajir" ruznaməsində indiyə kimi maliyat bər dər amədin əleyhinə çoxlu məqalələr yazılmışdır, ancaq bu cür deyildir..Biz ondan maliyat bər dər amədin verilməyinə tərəfdarıq, amma doktor Malispo maliyətdən əlavə siyasi işlərə qarışırdı.Bizim azadlığımızı da məhdud etməyə təsbeş edirfi.Maliyət bər dər aməd idarəsində olan narva hərəkətlərə əlbəttə, biz həmişə müxalif ol…

Ətraflı

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

Məhəmmədtağı xan 1268 - ci ildə (miladi 1888, 5 aprel) fərvərvərdin ayının 25 - də Təbriz şəhərində anadan olmuş, Məşrutə hərəkatının qızğın dövründə həmin şəhərin " Loğmaniyyə" mədrəsəsində, Tehranda hərbi məktəbdə oxumuşdur.O zaman İranın jandarm adlanan silahlı qüvvələrinin bir hissəsinə, bunların təlim və tədris işinə,suvari əfsərlərə başçılıq etmişdir.Məhəmmədtağı xan da hərbi məktəbdə oxuduğu zaman tərcüməçilik və sonra da müəllimliklə məşğul olur.Hərbi qulluqda göstərdiyi ləyaqətə görə 1291 - ci ildə bölük fərmandehi olur və kapitanlıq dərəcəsi alır.Həmin ildə döyüşdə yaralanmasına baxmayaraq döyüş fəaliyyətinə görə ona mayorluq dərəcəsi verirlər. Məhəmmədtağı xan Birinci Cahan müharibəsi…

Ətraflı

Azərbaycanın bir qrup demokratiya tərəfdarlarının bəyanatı

İran cəmiyyətinin problemləri və onların həll yollarının əsasları ilə bağlı

Azərbaycanın bir qrup demokratiya tərəfdarlarının bəyanatı

07/09/1401

Biz Azərbaycanın bir qrup demokratiya tərəfdarı olaraq ölkənin hərtərəfli inkişafı üçün aşağıdakı maneələri və problemləri həll etməyi zəruri hesab edirik.

İnanırıq ki, bu çözüm beynəlxalq standartlara və insan hüquqları, dil hüquqları, milli, dini və linqvistik azlıqlara mənsub insanların hüquqları, mülki-siyasi hüquqlar, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq paktlara uyğunlaşdırmaqla yanaşı, o standartlara əsaslanmalıdır. Həmçinin qadınlara qarşı hər hansı ayrı-seçkiliyin aradan qald…

Ətraflı

Seçki fərmanını xalq verir, haqqı vermir, götürüb qorumaq lazımdır

Seçki fərmanını xalq verir, haqqı vermir, götürüb qorumaq lazımdır

Xalqımız öz haqqını götürüb onu qorumağı bacarır, ona görə də firqə tez bir zamanda qərar qəbul edib onu həyata keçirməlidir.Tehranın irticaları öz vəzifəsini birdəfəlik icra etsinlər.

Qanunu dağıtdılar, konstitusiyanı bağladılar.Ona görə də azadlığı və konstitusionalizmi bərpa etmək üçün tədbirlərimizə etiraz edə bilməzlər.Seçki fərmanını xalq özü verir.Tehran özü bu yolu bizim qarşımıza qoyub.Bu qərara qarşı olan ünsürlər öz hesablarını bilməlidirlər.Burada təkcə Azərbaycanın deyil,bütün İran xalqlarının ölüm - dirim məsələsi həll olunur.Colan meydanının ortasında pulun gücündən və intiriqalarından istifadə edən fırıldaqçılar…

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan “İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin dövri seçkilərin keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan

“İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin dövri seçkilərin keçirilməsi

Cümə günü, 17 iyun 2022 il saat 12;00- da Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan “İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin Bakı şəhərindəki qərargahında dövri seçkiləri uğurla keçirildi.

Əvvəlcə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Adilə Çernikbulənd yoldaş yiğıncaq iştirakçılarını salamladı, ümumxalq etiraz hərəkatı habelə Dağlıq Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin və həlak olan mühacir yoldaşların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdi.

Mandat komissiyasının məruzəsindən sonra Adilə yoldaş iclasa sədrlik …

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDRZA XADİMİ

AZADLIQ YOLUNUN ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDRZA XADİMİ

Məlum olduğu kimi təbiəti dəyişdirən, maddi nemətlər yaradan da, ictimai quruluşu dəyişdirib ədalətli şəklə salan, onu demokratikləşdirib yaxşılaşdıran da xalq kütlələridir.Zəhmətkeş xalq kütləsi bu istiqamətlərdə hərəkət edərkən hakim siniflər və bir sözlə irtica qüvvələri tərəfindən düzəldilmiş çoxlu maneələrə rast gəlir, xüsusilə ictimai quruluşu dəyişdirmək irtica qüvvələrinın elə şiddətli maneələrinə təsadüf edir ki, bunları çox vaxt ciddi döyüşlərlə fəqət aradan qaldırmaq mümkün olur.Bir çox başqa xalqlarda olduğu kimi Azərbaycan xalqının da tarixi bu cür döyüşlərlə zinətlənmiş, bu vuruşmalarda bir zaman adlı - sanlı mübarizlər də yaranıb meydana çıxmışdır.Bu mübarizlərdən biri də…

Ətraflı

LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)


LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)

Şanlı 21 Azər hərəkatının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də onda təkcə azərbaycanlılar deyil, bir çox başqa millət nümayəndələrinin iştirak etməsidir.Biz bu xüsusiyyəti həm nəhzətin (hərəkatın) gedişində, həm nəhzətin sonrakı quruculuq işlərində, həm də şahənşah ordusunun hərəkat üzərinə xaincəsinə hücumu zamanı şəhid olan mərd mübarizlərin milli tərkibində görürük. Təsadüfi deyildir ki, şəhid olan mübarizlər içərisində qardaş fars,, kürd, assuri, yəhudi və başqa xalqların ən yaxşı oğulllarının adlarına rast gəlirik.Millətcə yəhudi olan Lev Zuvelunun  (Hüseyn Nurinin) də şərəfli adı 21 Azər nəhzətinin iştirskçıları sırasında özünəməxsus şərəfli yer qazanmışdır.…

Ətraflı

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

"Tehran ruznamələrinin biri firqəmizi enteğad edərkən yazmışdı ki azərbaycanlıların şikayəti yersizdir, çünki İranın ayrı əyalətlərinə də təvəcce edilməmişdir.

Biz ayrı əyalətlər barəsində bəhs etmək istəmirik. Mümkündür bu iddia çox həqiqətə yaxın olsun, vəli Azərbaycanın mərkəzi olan Təbriz şəhərini o məqaləni yazanlar gəlib görsə idilər təsdiq edərdilər ki, Cəndəğ və Bəndər Abbas ilə də bu məamilə edilməmişdir.Urmiyə (Rzaiyyə), Ərdəbil, Xoy qətən Kaşan və Qum ilə müqayisə edilə bilməz. Dər surətiki Rza xan meydana çıxandan əvvəl abadanlıq və fərhəng cəhətdən bu şəhərlər, hətta Tehranın özündən belə irəlidə idilər.…

Ətraflı

AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ


AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ

HEYDƏR XAN ƏMİOĞLU

Heydər Əmioğlu adı ilə məşhur olan Heydər xan Əfşar 1880 - cı ildə (şəmsi ili 1259 - cu il) Səlmas şəhərində (Rizaiyyə) anadan olmuş - dur.Heydər xan ibtidai və orta təhsilini Səlmasda, ali təhsilini isə Tiflis şəhərində almışdır.Bir müddət Bakı şəhərində elektrik mühəndisi işləmişdir.Özünün yazdığına görə, Heydər Əmioğlu hələ gənc ikən, yəni 15 - 16 yaşlarından siyasi mübarizəyə qoşulmuşdur.

Heydər Əmioğlunu mübarizəyə sövq edən əsas əməl onu əhatə edən mühitin ədalətsizlikləri, mənsub olduğu xalqın məhrumiyyətləri idi.Heydər Əmioğlu Batumda, Tiflisdə və Bakıda təhsil alarkən bu şəhərləri siyasi tətillər…

Ətraflı

ŞƏHİD MİRZƏ NURULLA XAN YEKANİ


Məşrutə hərəkatı, Ş.M.Xiyabani hərəkatının mübarizlərindən və 21 Azər hərəkatının təşkilatçılarından biri sərhəng (polkovnik)

ŞƏHİD MİRZƏ NURULLA XAN YEKANİ

(1878 - 1947)

Qocaman inqilabçı Nurulla Ağa bəy oğlu Yekani 1878 - ci ildə (bəzi mənbələrdə 1873 - ci il) Mərəndin Yekanat mahalında anadan olmuşdur.

İbtidai təhsilini doğma kəndlərində almışdır. İran xalqlarının istibdada, zülmə qarşı başladığı Məşrutə hərəkatı Nurulla Yekaninin nəzərini cəlb etmişdir. Məşrutə hərəkatı başlanan kimi Nurulla Yekani də mücahidlər sırasında öz şərəfli yerini tutmuşdur.O, Məşrutə hərəkatının görkəmli fədai başçısı kimi bütün işlərin öhdəsindən layiqincə gəldiyi üçün Təbriz inqilabının Azərba…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

1280 - 1325 (1901 - 1946)

Gərmrud mahalının Vərzeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.İranın hər tərəfində hökm sürən ərbab - rəiyyət münasibəti, rəhmsiz feodal istismarı Mədədini də hələ cavan yaşlarından mövcud quruluşdan narazı olanlar sırasına çəkib gətirmişdi.İctimai quruluşun törətdiyi maneələr onu da öz istedadından istifadə etməyə, öz zəhmətinin bəhrəsindən faydalanmağa qoymamışdır.O, nə tək oxuyub savadlanmaqdan məhrum olmuş, torpağı olmadığı halda işdə tapa bilməmiş və nəhayət, vətənini tərk edib başqa kəndlərə, şəhərlərə getməli olmuşdur.Həmin bu vəziyyət onun müxtəlif şəhərlərin kargərlərin (fəhlələrin) görüşməsinə, siyasi inkişafına təsir edərək mövcud quruluşa nifr…

Ətraflı

Bir may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü ilə bağlı Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai ilə müsahibə

Bir may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü ilə

bağlı Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai  ilə müsahibə

Dr. Mohammad Hossein Yahyai, ölkəmizin siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial sahələrinin tədqiqatçısı, araşdırmacısı və ekspertdir. Onun bir çox tədqiqatı məşrutə inqlabı dövründən bu günə qədər Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuşdur. Onun tədqiqatında 21 Azər hərəkəatı və Milli hökumətin yaranma zəmini ğzünəməxsus yer tutur. Bu sahədə yüzlərlə məqaləT müsahibə və kitab nəşr etdirmişdir.

Azərbaycan Demokratik Firqəsinin internet saytı Dr.Yəhyai ilə görüşdə 1325-ci günəş ilinin mayında Azərbaycan Muxtar Hökumətinin 1 May Beynəlxalq Zəhmətkeşlər …

Ətraflı

ŞƏHİD CAVAD FÜRUĞİ ELYASİ

ŞƏHİD CAVAD FÜRUĞİ ELYASİ

(1920 - 1960)

Əyyub Kələntərinin mübarizə yoldaşlarından biri də Cavad Firuği Elyasi Heydər oğludur. Cavad 1299 - cu ildə (1920)Təbrizdə fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. Firuği Elyasi boya - başa çatdıqdan sonra atasına kömək etmək məqsədilə əmək fəaliyyətinə başlamış, ilk vaxtlarda sadə fəhlə kimi işləmişdir.Sonralar isə bənnalıqla məşğul olmuşdur.İranda, o cümlədən Azərbaycanda fəhlələrin ağır vəziyyətdə yaşamalarını o da öz həyatında dərindən hiss etmişdir.Cavad fəhlələrin şiddətli surətdə istismar olunmasını, mövcud quruluşun ədalətsizliklərinə, haqsızlığına qarşı etiraz edən fəhlələrə divan tutulmasını gözü ilə görmüş və belə bir quruluşa qarşı onda dərin narazılıq hissi yaranmışdır.…

Ətraflı

ƏLİ QƏHRƏMANİ (1904 - 1946)

ƏLİ QƏHRƏMANİ

(1904 - 1946)

Təbriz fəhlələrinin irtica əleyhinə apardıqları mübarizənin birinci sıralarında həmişə orta boylu, xoş qiyafə və qorxmaz bir fəhlənin siması hamının nəzərini özünə cəlb edərdi.Bu şəxs Təbriz zəhmətkeşləri içərisində öz qızğın mübarizəsilə məşhur olmuş, hamının tanıdığı Əli Qəhrəmani idi.

Əli Qəhrəmani 1283 - cü (1904) şəmsi ilində Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.Onun atası yoxsul olduğu üçün oğlunu oxutdura bilməmişdir. Ona görə də Əli Qəhrəmani uşaq vaxtından öz əməyi ilə işləyib ata və anasına kömək etmişdir. Beləliklə də Əli Qəhrəmani hələ kiçik ikən, istismara əsaslanan feodal - burjua quruluşunun zülm, işgəncə və əzabverici çətinli…

Ətraflı

HÜSEYNQULU ƏMİNİ


"MƏNİM ÖLÜMÜMLƏ AZADLIQ HƏRƏKATI

DAYANMAYACAQDIR."

HÜSEYNQULU ƏMİNİ

Hüseynqulu Məhəmmədəli oğlu Əmini 1277 - ci il şəmsi ilində (1898) Məmeqan qəsəbəsində zəhmətkeş bir ailədə anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini qədim üsulda yerli mədrəsədə alır, sonra isə şəxsi mütaliəsini genişləndirməklə öz biliyini artırır. Hüseynqulunun atası - Səttarxan hərəkatının bacarıqlı mücahidlərindən olan Məhəmmədəli yeri gəldikdə kəndlilər arasında söhbət edərək vaxtilə ələ gətirdiyi mübarizə təcrübəsini inqilabi irs kimi öz oğluna və başqa kəndli balalarına təhvil vermişdir.Əkinçiliklə məşğul olan Hüseynqulu yerli feodalların, jandarmaların, məmurların tükənməz işgəncələri altında ömür keçirdiyinə görə hakim təbəqəyə qarşı sonsuz k…

Ətraflı

XALXALDA FƏDAİ BAŞÇISI MİR HEYDƏR ƏZİZİ

XALXALDA FƏDAİ BAŞÇISI MİR HEYDƏR ƏZİZİ

Mir Heydər Əzizi Seyid Bədəl oğlu 1270- ci ildə (1891- ci il, miladi) Azərbaycanın Xalxal vilayətinin Zaviyə kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini ruhani məktəbində almışdır. Sonradan təhsilini davam etdirə bilməyən Mir Heydər gənc yaşlarında Xalxaldan mühacirət etməyə  məcbur olmuşdur.Mir Heydər 1289 - cu ildə (1910) böyük qardaşı Seyid Mədəd Əzizi ilə bərabər sənaye mərkəzlərində işləməyə başlamışdır.O, 1291 - ci ildə (1912) yenidən vətənə qayıdaraq bir il müddətinə əkinçilik etdikdən sonra iqtisadi çətinliklər üzündən yenə də Xalxalı tərk etməyə məcbur olmuşdur.Mir Heydər Əzizi 1296 - cı ildə (1917) "Ədalət" firqəsinə daxil olaraq bir  çox görkəmli inqilabçı…

Ətraflı

ŞƏHİD MİRZƏKİŞİ MÜCƏRRƏDİ (1890 - 1946)


ŞƏHİD MİRZƏKİŞİ MÜCƏRRƏDİ

(1890 - 1946)

Vətənin istiqlalı, xalqın azadlığı və səadəti uğrunda şəhid olan fədailərdən biri də Mirzəkişi Mücərrədi Ağakişi oğludur.Mirzəkişi Mücərrədi 1269 - cu ildə (1890) Biləsuvar mahalında əkinçi ailəsində anadan olmuşdur.O, uşaq ikən atası ilə birlikdə sənaye və kargər mərkəzi olmuş şəhərlərə getmiş, orada oxumuş və işləmişdir.Mirzəkişi az bir müddət içərisində dərzilik sənətini öyrənmiş və bir neçə vaxt bu sahədə işləmişdir.İstər dərzilik, istərsə başqa sahələrdə işlədiyi zaman Mirzəkişi kargər (fəhlə) mühitində olmuş, bu mühit onun ictimai hadisələrdə münasibətdə gözünü açmış, həyat həqiqətlərini başa düşməkdə ona kömək etmişdir.O, həmin bu mühitdə yetişib bərkimiş, istismara, zül…

Ətraflı

ŞƏHİD HEYDƏR ƏLİ BAĞERİ

ŞƏHİD HEYDƏR ƏLİ BAĞERİ

Heydər Əli Bağer oğlu 1298 - ci şəmsi ilində (1919) Məmeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, doğulduğu kənddə köhnə üsulda bir müddət təhsil almış, sonralar isə yoxsul ailəsinə kömək etmək üçün əkinçiliklə məşğul olmuşdur.

Heydər Əli də başqa Azərbaycan kəndliləri kimi il uzunu işlədiyi halda əkin ili başa çatdıqda necə deyərlər; əli xəmir qarnı ac qalırdı.Başqa kəndlilər kimi o da yerli mülkədarlar tərəfindən rəhmsizcəsinə istismar olunduğu üçün, dövlət məmurlarının zülm və soyğunçuluğuna məruz qaldığına görə mövcud quruluşa qarşı nifrət bəsləyirdi.O, boy atdıqca, Təbrizə gəlib getdikcə mövcud ictimai quruluşun irtica mahiyyətini daha də…

Ətraflı

ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN DOKTOR NÜSRƏT BAĞERİ


ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN DOKTOR

NÜSRƏT BAĞERİ

(1904 - 1946)

Təbriz şəhərində "Kərim xan meydanı" yaxınlığından keçənlər doktor Nüsrət Bağerinin həkimxana tablosuna cəlb olardı.Şəhərin birinci və ikinci nahiyələrində yaşayan ailələrin əksəri onunla daha yaxından tanış idilər.Hamı onu nəcib insan, məharətli həkim kimi tərifləyirdi. Ona görə də onun həkimxanasına müraciət edənlərin sayı nisbətən çox idi.Rza xan diktatorluğu dağıldıqdan sonra bu həkimxanaya gət - gel edənlərin sayı daha da çoxalmışdı. Həmin nahiyələrin mütərəqqi fikirli adamları, mövcud quruluşdan narazı olanlar, xüsusilə faşizmə qarşı mübarizə aparanlar doktor Bağerinin həkimxanasında görüşər,danışar, daha səmərəli və mütəşəkkil mübarizələr üçü…

Ətraflı

AZADLIQ FƏDAİSİ QULAMHÜSEYN NASİRİ

AZADLIQ FƏDAİSİ QULAMHÜSEYN NASİRİ

(1906 - 1946)

Qulamhüseyn Nasiri ucaboy, alagöz bir adam idi.Onun zahiri, şəxsi əlamətləri haqqında başlıca olaraq yuxarıdakı cümlə ilə qənaətlənmək, mənəvi keyfiyyəti də əsasən bir neçə sözlə qeyd etmək olar.Nasiri hər cürə ictimai ədalətsizliyin düşməni, heç nədən qorxmayan mübariz, düzgün, tədbirli fərmandeh və gözəl bəşəri xüsusiyyətlərə malik bir insan idi.Lakin onun bir sıra zahiri əlamətləri ilə daxili xüsusiyyətlərini müqayisə etdikdə zahiri adama elə gəlirdi ki,guya Nasirinun şəxsiyyəti biri - digərinə zidd olan keyfiyyətlərin cəmləşməsindən ibarətdir.Çünki o, xoş simalı insan - qaraqabaq və ciddi fərmandeh, təvazökar, amma bacarıqlı və qoçaq, soyuqqanlı, lakin isti ürək və fəal mü…

Ətraflı

21 Azər hərəkatının şəhidi ƏHMƏD CÖVDƏT (1911 - 1946)


21 Azər hərəkatının şəhidi ƏHMƏD CÖVDƏT

(1911 - 1946)

1290 - cı şəmsi ilində (1911) Təbriz şəhərində anadan olmuş Əhməd Cövdət ibtidai və orta məktəbləri imtiyazla qurtardıqdan sonra ,

1314 - cü ildə (1935) Tehranın hərbi əfsərlik  (zabitlik) məktəbinə daxil olur.İki il sonra, həmin məktəbi topxana ixtisası üzrə leytenantlıq rütbəsilə qurtaran Cövdət İran ordusunun müxtəlif hissələrində xidmət edərkən oğru və cinayətkar fərmandehlər əleyhinə mübarizə aparmalı olur.Bu iş təzəcə xidmətə başlamış gənc bir zabit üçün olduqca çətin və ciddi surətdə təhlükəli idi. Lakin Cövdətin öz ifadəsilə desək; bəzi qoşun başçılarının cinayətlərilə razılaşmaq şərəfli adamlar üçün bundan daha çox təhlükəki və əlavə …

Ətraflı

HÜSEYN CƏLAYİ KİMDİR? (1903 - 1946)

HÜSEYN CƏLAYİ KİMDİR?

(1903 - 1946)

İrtica və imperializmə qarşı mübarizələrdə şəhid olmuş qəhrəman fədailərdən biri də Hüseyn Cəlayidir.

Cəlayi Hüseyn İbrahim oğlu 1282 - ci ildə  (miladi 1903 - cü il) Ərdəbil şəhərində sənətkar ailəsində (başmaqçı) anadan olmuşdur.Hüseyn də bir çoxları kimi uşaqlıq dövrünü ağır məhrumiyyətlər içərisində keçirmiş olsa da, müəyyən müddət məktəbdə təhsil almağa imkan tapır.Ancaq illər ötdükcə yaşayış və məktəb xərclərinin artması ilə o, təhsilini tərk etməyə məcbur olur.Bir qədər sonra o, Meşkinşəhrdə kiçik bazar dükanı açır və bu yol ilə ailənin güzaranına yardım etməyə başlayır.Hüseyn Cəlayi bu dövrdə kənlilərə məktub və ərizələr yazmaqla məşğul olduğu üçün kəndlilərin…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ (POLKOVNİKİ) QULAMRZA CAVİDAN

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN

SƏRHƏNGİ (POLKOVNİKİ)

QULAMRZA CAVİDAN

(1911 - 1947)

1290 - cı ildə (miladi 1911) Sərabda kəndli ailəsində anadan olmuş Qulamrza Cavidan azadlıq yolunun mübarizlərindən biri olmuşdur.Bilikli, açıq fikirli və mətin iradəli Qulamrza Cavidan öz şərəfli həyatını vətənin istiqlalı və xalqın azadlığı uğrunda mübarizədə qurban vermişdir.

Rza xan diktatorluğunun süqutundan sonra demokratik hərəkatın yenidən canlandığı bir dövrdə İran fəhlə təbəqəsinin yeni tipli marksist firqəsi - Hizbe Tudə İran təşkil tapdı.Bu zaman qarşıda irtica təqiblərinin davam etdiyi bir şəraitdə ölkənin bütün məntəqələrində partiyanın məqsədini izah etmək və təşkilatlarını ya…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ CƏFƏR SOLTANİ AZAD

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN

SƏRHƏNGİ CƏFƏR SOLTANİ AZAD

(1917 - 1947)

Cəfər Siltani Azadın öz məslək yoldaşlarına dəqiq və həssas yanaşması, onlara bəslədiyi incə, təsirli və qayğılı münasibət onun dostlarının yadından heç vaxt çıxmaz.Soltani Azadın nə tək yaxın dostları, hətta onunla bir neçə dəfə təsadüf edən adamlarda bu gözəl insani xüsusiyyətləri dərhal hiss edər və onların məftunu olardılar.İnsan ləyaqətinə, insanlara olduğu kimi yüksək qiymət vermək, onların şərəf və hüququnu hər bir təcavüzə qarşı müdafiə etmək, ictimai mənafeyini xüsusi mənafedən üstün tutmaq, dostluq və yoldaşlıq münasibətlərini sözün tam mənasında riayət etmək onun adaamlara yanaşmasında təyinedici cəhətlər idi.…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ, QARADAĞ FƏDAİLƏRİNİN BAŞÇISI MƏHƏMMƏD AGAHİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ, QARADAĞ FƏDAİLƏRİNİN BAŞÇISI MƏHƏMMƏD AGAHİ

(1909 - 1947)

Silahlı qüvvələr Rza xan diktatorluğunun hərbi dayağı olduğu üçün burada məmləkətin başqa sahələrinə nisbətən daha şıddətli terror və təqib hökm sürməkdə idi.Ona görə də diktatorluğun yıxılması ilə genişlənməyə başlayan azadlıq hərəkatı qoşun hissələri daxilinə daha tez və güclü təsir etdi.İran xalqlarının yaxşı oğullarından olan bir çox zabitləri bu hərəkata qoşularaq öz qüvvələrini həmin hərəkata rəhbərlik edən Hizbe Tudə İranın bayrağı altında birləşdirdilər.Bu əfsərlərdən (zabitlərdən) biri də orta boylu, iri gözlü, sağlam düşüncəli, mohkəm iradəyə malik Məhəmməd Agahi idi.…

Ətraflı

MAHMUD QAZİ ƏSƏDULLAHİ


MAHMUD QAZİ ƏSƏDULLAHİ

(1912 - 1946)

Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatının mərd oğullarının yaşadıqları həyat heç də asan olmamışdır.Onların keçdiyi şanlı 21 Azər hərəkatının ən fədakar iştirakçılarından, Azərbaycan Xalq Qoşunlarının ləyaqətli zabitlərindən biri olan sərhəng (polkovnik)

Mahmud Qazi Əsədullahi də bu mücahidlər sırasında özünəməxsus şərəfli yer tutur.

1325 - ci ilin (1946) Azər ayında şahənşah ordusu amerikalıların təhriki, Məhəmməd Rza şahın xüsusi fərmanı ilə Azərbaycana xaincəsinə basqın etdikdə jandarmaların gülləsi birinci olaraq Mahmud Qazinin sinəsinə dəydi.Çünki o, 21 Azər hərəkatının nailiyyətlərini, Azərbaycan xalqının azadlıq və səa…

Ətraflı

AZADLIQ FƏDAİSİ MİR ƏYYUB ŞƏKİBA


AZADLIQ FƏDAİSİ MİR ƏYYUB ŞƏKİBA

(1903 - 1946)

Şanlı 21 hərəkatının görkəmli fədailərindən biri də Mir Əyyub Şəkibadır.1282 - ci Şəmsi ilində ( miladi 1903 - cü il) Astara şəhərində anadan olmuş Mir Əyyub Şəkiba özünün şüurlu həyatını İran xalqlarının azadlıq və istiqlal uğrunda mübarizəsinə həsr etmişdir.O, hələ"Sadiqiyyə" mədrəsəsində oxuduğu və sonralar həmin mədrəsədə dərs verdiyi vaxtlar da xalqla üzvi surətdə bağlı olmuş, səltənət rejiminin törətdiyi faciələrin, cəmiyyətdə bərabərsizliyin səbəblərini öyrənib dərk etməyə çalışmışdır. Mövcud quruluşun ziddiyyətlərindən doğan mübarizə, xalq kütlələrinin bu mübarizədə iştirakı cavan Şəkibanı düşündürür və nəhayət, o da bu mübarizələrin fəal iştirakçılarından biri olur.…

Ətraflı

MƏHRUMLARIN ATASI DOKTOR SEYİD MƏHƏMMƏDHÜSEYN MÜBƏYYİN

MƏHRUMLARIN ATASI DOKTOR SEYİD

MƏHƏMMƏDHÜSEYN MÜBƏYYİN

(1927 - 2015)

Doktor Seyid Məhəmmədhüseyn Mübəyyin

1306 - ci ildə (1927)Təbrizin qədim məhəllələrindən olan Çərəndabda anadan olmuşdur.O, orta təhsilini Təbrizin " Mərifət " məktəbində almış, Kirmanın "Pəhləvi" məktəbində davam etdirmiş,1328- ci ildə (1949) Təbriz Tibb Universitetində oxumuş və 1334 -cü ildə (1955) ali məktəbi tamamlamışdır. Hərbi vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra doktor Mübəyyin 1962 - ci ildə "Azərbaycan məntəqəsində cüzam" elmi - tədqiqat işini təkmilləşdirmək üçün Dünya Gigiyena Təşkilatının yadımı ilə İspaniya, Portuqaliya, Nigeriyaya gedir.O, İrana qayıtdıqdan sonra " Bababağı" cüzamlılar evinin müdiriyyətini öhdəsinə götürür.1968 …

Ətraflı

HƏSƏN BƏXTİYARİ

HƏSƏN BƏXTİYARİ

(1922 - 1946)

Günlər keçdikdə, aylar, illər ötdükcə keçmiş hadisələr tez - tez xatırlanır, yaşıl donlu ormanlar, zirvələri ağ çalmalı dağlar, coşqun çaylar bir daha yada düşür.Bu xatirələr yalnız insanı vətənin təbiəti ilə deyil, həm də onun səadəti və istiqlalı uğrunda çarpışan qəhrəman fədailərimizin həyat və mübarizəsini yada salmağa vadar edir.

Bu mərd və mübarizlərin sırasında olan Həsən Bəxtiyari də özünə məxsus mübarizə yolu və fərdi xüsusiyyətlərə malikdir.Həsən Bəxtiyari qısa , lakin mənalı bir həyat yolu keçmişdir.O, 1301 - ci şəmsi ilində (1922) Urmu şəhərində zəhmətkeş Əli kişinin ailəsində anadan olmuşdur.Uşaqlıqdan zəhmətə və çalışqanlığa …

Ətraflı

QURBANƏLİ ARYANTAŞ


QURBANƏLİ ARYANTAŞ

(1921 - 1946)

Azərbaycan xalqının milli istiqlaliyyəti uğrunda mübarizələrdə şəhid olan qəhrəmanlardan biri də Qurbanəli Aryantaş olmuşdur.O, 1300 - cü ildə (1921) Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.Gənc yaşlarından işləyib ailəsinə kömək etmiş, bütün maddi çətinliklərlə bərabər, təhsilə həvəskar olduğu üçün "Ədəb" məktəbində ibtidai təhsilini başa vurmuşdur.O, ucaboy, cəsarətli, yoldaşlarına səmimiyyətlə yanaşan bir gənc idi.Qurbanəlinin ailəsinin onun orta məktəbdə təhsilini davam etdirməyə qüdrəti olmadığına görə o, bir müddət atasına kömək məqsədilə işləməli olur.Öz inkişafı üçün yollar axtaran Qurbanəli maddi vəsait tələb etməyən guruhbanlıq məktəbinə daxil olur və oranı əla qiymətlə qurtardığına görə on…

Ətraflı

ƏMƏN XAN BƏXŞBƏYİ

ƏMƏN XAN BƏXŞBƏYİ

(1894 - 1946)

Xalqımızın azadlıq və səadəti uğrunda öz həyatını qurban vermiş olan mətin və fədakar mübarizlərdən biri də Əmən xan Ağakişi oğlu Bəxşbəyidir.O, 1273 - cü Şəmsi ilində (1894) Ərdəbil ətrafındakı Şişəgəran kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Hələ cavan yaşlarında dözülməz feodal istismarı nəticəsində öz doğma yurdunu tərk etməyə məcbur olan Əmən bir dəstə öz həmkəndliləri ilə birlikdə sənaye mərkəzlərindən birinə gedir və orada fəhləliklə məşğul olur.Fəhlələr sırasında inqilabi mübarizə məktəbi keçən Əmən öz kəndlərinə qayıtdıqdan sonra məlik və jandarmaların zülm və özbaşınalığına qarşı kənd zəhmətkeşlərinin şüurunun oyadılmasında və kəndli hərəkatının təşkilində fəal rol oynayır.…

Ətraflı

SƏHİD ŞAİR SƏDİ YÜZBƏNDİ


"AZADLIĞIN HEÇ VAXT SÖNMƏZ ÇIRAĞI"-

SƏHİD ŞAİR SƏDİ YÜZBƏNDİ

(1918 - 1946)

Cənubi Azərbaycanın elə bir guşəsi tapılmaz ki, özünün yeraltı, maddi nemətləri, gözəl təbiəti və xoş iqlimi , yetirdiyi söz ustadları , cəsarətli mübariz oğulları ilə diqqəti cəlb etməsin. Yüzbənd kəndi Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalında yerləşən gözəl xüsusiyyətlərə malik yaşayış məntəqələrindən biridir.Qaradağ yeraltı sərvətləri,münbit torpağı , gözəl havası, könül açan yaşıl bağları insanı valeh edir. Sədi İzzət oğlu vətənin bu səfalı təbiətindən doğan təsirin öz hökmü ilə şeir və ədəbiyyatla məşğul olaraq ona yeni bir gözəllik də əlavə etmişdi.Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin məşhur söz ustadları Saib Təbrizinin,Sədi Şira…

Ətraflı

FƏDAİ MƏHƏRRƏM İNŞAİ


FƏDAİ MƏHƏRRƏM İNŞAİ

21 Azər hərəkatı xalq hərəkatı kimi əsas hərəkətverici qüvvə olan fəhlə və kəndli təbəqələrindən əlavə bir çox zümrələri də əhatə etmişdir.Ona görə də hərəkat iştirakçıları içərisində müxtəlif peşə sahibləri vardır. Məhərrəm İnşayi kəndli təbəqəsinə mənsub təcrübəli neft və kimya mühəndisi idi.Müasir texnikadan başı çıxan neft elmi üsrə ixtisaslı olan Məhərrəm 1288 - ci ildə (1909, miladi) Ərdəbil vilayətinin Zərənas kəndində Mehdi kişinin yoxsul ailəsində anadan olmuşdur.O, həyat şəraitinin ağırlığı üzündən kəndi tərk etməyə məcbur olaraq gənc yaşlarından sənaye şəhərlərinə getməli və fabrikalarda işləməli olursa da oxuyub savadlanmağı yaddan çıxarmır.O, gündüzlər toxuculuq fabrikində işləməklə bərabər…

Ətraflı

XALQIMIZIN QƏHRƏMAN FƏDAİSİ VƏ ŞƏHİDİ ABBAS FƏTHİ


XALQIMIZIN QƏHRƏMAN FƏDAİSİ

VƏ ŞƏHİDİ ABBAS FƏTHİ

Abbas Fəthi 1276 - cı şəmsi ilində( miladi1897- ci il) Urmu şəhərində xırda malik (sahibkar, mülkədar) ailəsində anadan olmuşdur.Təhsilini doğma şəhərdə almışdır.Abbas əvvəl molla yanında, sonralar isə yeni üsul mədrəsələrində oxumaqla bərabər, mütaliə yolu ilə də öz biliyini artırmağa nail olmuşdur.Zehni cəhətdən nisbətən inkişaf etmiş və zəngin olan Abbasın simasındakı təbəssüm onun uca boyuna xüsusi yaraşıq verirdi.O, uzun müddət Urmu şəhərində, atasından qalmış üzüm bağlarında işlədiyi üçün həm zəhmət barədə, həm də bağçılığın texniki və iqtisadi cəhətlərinə aid biliklərə malik idi.…

Ətraflı

ŞƏHİD QARDAŞLAR

ŞƏHİD QARDAŞLAR

"Gələcək zəhmət təri tökən, işin çoxluğundan əlləri qabar bağlamış insanlarındır.Həmin qabarlı əllər bütün zindanların və işgəncə yerlərinin qapılarını açacaq, bütün cəllad və zülmkarları məhv edəcəkdir.Gün gələcəkdir ki, bütün İran xalqını öz hüquqlarından məhrum edənlər, 

onların mədəniyyət və milli qürurlarını tapdalayanlar və öz ciblərini və kisələrini qızılla doldurmaq xatirinə zəhmətkeş insanları istismar edənlər xalq qarşısında törətdikləri xəyanət və cinayət əməllərinə görə cavab verməyə məcbur olacaqdır."

FİRUDİN İBRAHİMİ   

 

Azərbaycan Milli Hökumətinin Baş Prokuroru

(21 noyab…

Ətraflı

ŞƏHİD FƏDAİ BƏHRAM NABİ

ŞƏHİD FƏDAİ BƏHRAM NABİ

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu istilaçılara, zülm və istismara qarşı mübarizə aparmışdır.Bu mübarizələrin yüksək zirvələri olan üsyan və inqilabların hər biri öz dövrünə görə kütlələrin iştirakı və təşəkkül nöqteyi- nəzərindən müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Keçmiş hərəkatın davamı və tamamlayıcısı olan 21 Azər nəhzətinin(hərəkatının) xüsusiyyətlərindən biri də təşkilin yüksəkliyi və bu hərəka

tda geniş xalq kütlələrinin iştirakıdır.O zaman torpaqsızlığa, haqsızlığa, bütün təbəqələri məhrumiyyətlərə və milli təhqirə qarşı ayağa qalxan xalq öz qüvvələrini Azərbaycan Demokrat Firqəsinin bayrağı altında birləşdirərək mütəş…

Ətraflı

İran Tudə Partiyasının yaranmasının 80 illiyi ilə bağlı

İran Tudə Partiyasının yaranmasının 80 illiyi ilə bağlı

keçirilən mərasimdə Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi

Komitəsinin sədri Adilə Çernik Bülənd yoldaşın çıxışı

 

          Əziz yoldaşlar, ilk növbədə məni İran Tudə Partiyasının 80 illiyi ilə əlaqədar tədbirə  dəvət etdiyiniz üçün öz təşəkkürümü bildirir, Sizə cansağlığı, müqəddəs hədəfinizdə uğurlar və qələbə arzulayıram.

Yeri gəlmişkən İran Tudə Partiyasının 80 illiyi münasibətilə bütün işçilərə, zəhmətkeşlərə, milli-mütərəqqi, azadlıqsevər qüvvələrə, xüsusən də İran Tudə Partiyasının üzv və tərəfdarlarına ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. İran Tudə Partiyasının mütərəqqi və humanist…

Ətraflı

Azərbaycan Milli Hökumətin şəhid fədaisi Məmmədəli Ramitin

Azərbaycan Milli Hökumətin şəhid fədaisi

Məmmədəli Ramitin

Azərbaycan xalqının görkəmli fədai oğlu Məmmədəli Ramitin 1908 - ci ildə  (h.ş.1286) Sərabda kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Təhsil illərində ərbabların kəndlilərə zülm etdiyini gördükdən sonra gənc ikən məmurlara qarşı çıxmış və azadlıq hərəkatına qoşulmuşdur.1941 -ci ildə ( 1320 ) xanlara, jandarmalara qarşı Sərab mahalında geniş kəndli hərəkatında fəal surətdə iştirak edir. Kəndlilər içərisində təbliğat işi aparmaq, onlara öz hüquqla - rını izah etmək, maliklərə və jandarmlara qarşı mübarizəyə çağırmaq üstündə Məmmədəli Ramitin dəfələrlə polis və jandarm idarələrinə çağrılır, hədə - qorxudan sonra iltizam alınıb buraxılır.…

Ətraflı

ƏBÜLFƏZL HÜSEYNİ


ƏBÜLFƏZL HÜSEYNİ

(1925 - 1987)

Əbülfəzl Əmiraslan oğlu Hüseyni 1925 - ci ildə Təbrizdə anadan olmuşdur.O, ilk və orta təhsilini doğma şəhərində almışdır.

Ə.Hüseyni İkinci Dünya müharibəsi dövründə İranda azadlıq hərəkatının yaxından iştirakçısı olmuşdur.O, Cənubi Azərbaycanda partizan dəstəsinə başçılıq etmişdir.Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranması və möhkəmləndirilmə - sində fədakarcasına çalışmışdır.Azərbaycan Milli Hökumətinin süqutundan, şah ordusunun təcavüzündən sonra təqib olunduğuna görə 1946 - cı ilin sonlarında Şimali Azərbaycana mühacirət etmişdir.

Ə.Hüseyni əvvəlcə Bakı Tibb texnikumunun stomotologiya ixtisasını biti…

Ətraflı

XALQ ŞAİRİ - İBRAHİM ZAKİR


 

XALQ ŞAİRİ - İBRAHİM ZAKİR

1320 - 1325 - ci illərin (miladi 1941 - 1946 - cı illər) Azərbaycanı ədəbiyyatında görkəmli yeri vardır.Bu illərdə dilimizi bağlayan zəncirlər qırılıb açılır, şairlərimiz, yazıçılarımız yazıb - yaratmağa başlayırlar.Bu illərin yazıçı və şairlərinin yazı və şeirlərində bir böyük xüsusiyyət də var, o da bu yazıların, şeirlərin ziddi - faşist olmasıdır.Bu ziddi - faşist əsərləri yaradanların arasında ərdəbilli İbrahim Zakir adında Azərbaycanın milli bir şairi də yetişmişdir.

İbrahim Əzim oğlu Pur Əzim Zakir 1891- ci ildə Ərdəbilin üç kilometrliyində yerləşən Şeyx Kəlxoran kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Bədii…

Ətraflı

ƏBDÜLHÜSEYN Ə HMƏDİ

ƏBDÜLHÜSEYN Ə HMƏDİ

Əbdülhüseyn Şeyx Əhməd oğlu Makuda məşrutəçi bir ailədə anadan olmuşdur.Atası

Məşrutə hərəkatı zamanı tutuqlanıb və edam olunur.Şeyx Əhməd edam olanda demişdir:

" Şeyx Əhməd ölər, lakin azadlıq ölməz.!"

Əbdülhüseyn azadlıq sevən biri olaraq illər boyu Maku, Xoy və Təbrizdə diktator Rza xan və imperialistlərə qarşı mübarizə aparır,1311 - ci ildə (miladi 1932 - ci il) Təbrizdə tutularaq Tehrana aparılır və 9 il "Qəsr - Qacar"zindanında saxlanılır.

1320 - ci ildə (m.1941) Rza xan hökuməti çökdükdən sonra zindandan qurtulur. Əbdülhüseyn Əhmədi fəhlə təşkilatının üzvlərindən idi.Çalışırdı ki, bu təşkilatı siyasi düşüncəyə qarşı silahlandı…

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ HƏSƏN İMRANİ

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

HƏSƏN İMRANİ

(1900 - 1972)

İmrani Həsən Bağır oğlu 1900 - cu ildə Təbriz şəhərində tacir ailəsində anadan olmuşdur.Atası Məşədi Bağır Təbriz - Qafqaz - Türkiyə arasında ticarətlə məşğul idi.Qafqaza səfəri zamanı İrəvan şəhərinin təbiəti onun xoşuna gəldiyi üçün orada bir bağ və mülk almış,sonralar isə ailəsilə birlikdə İrəvana köçmüşdür.

Həsən İmrani təhsilini İrəvanda almışdır.O da İrəvan - Tiflis arasında ticarətlə məşğul olur. İrəvanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra da 1927 - ci ilədək ticarəti davam etdirir.1927 - ci ildən həm ticarətlə məşğul olur, həm də İran təbəəsi olduğu üçün təqib edilir.Ona görə də 1927 - ci ildə Naxçıvana köç…

Ətraflı

ƏLİRZA NABDİL OXTAY


ƏLİRZA NABDİL OXTAY

(1944 -1971)

Poetik əsərlərini Oxtay təxəllüsü ilə qələmə alan Əlirza Nabdil 1944 - cü ildə Təbriz şəhərində ortabab bir ailədə anadan olmuşdur.Onun uşaqlıq və gənclik illəriTəbrizdə keçmişdir.Sonra Tehran Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş, lakin ixtisası üzrə çalışmaq imkanı verilmədiyindən, Xoy şəhərində müəllimlik etmişdir.O, xalqın azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizlərdən biridir.Xoyda müəllim işlədiyi illərdə o,Cənubi Azərbaycanın mütərəqqi fikirli, tərəqqipərvər ziyalılarından olan yazıçı - müəllim Səməd Behrəngi ilə tanış olur və tanışlıq onun dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayır.Şeirlərini" Oxtay" təxəllüsü ilə yazan Ə.Nabdilin belə bir təxəllüs götürməsi təsadüfi deyil.…

Ətraflı