Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Məqalələr"

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı

Xalqımızı dövlət aparatına yaxınlaşdırmaq və cəmiyyətin ehtiyaclarını sadə bir şəkildə anlamaq və həmçinin milli dili və mədəniyyətimizin tərəqqi və təkamül yollarını təmizləmək üçün Azərbaycan Milli Hökuməti özünün 6 yanvar 1946 - cı il tarixli iclasında aşağıdakı qərarı qəbul etmişdir:

1.Bu gündən etibarən Azərbaycanda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili hesab olunur.Dövlətin qə…

Ətraflı

CƏFƏR MÜCİRİ


CƏFƏR MÜCİRİ

Cəfər Müciri Məmməd Hüseyn oğlu 1914 - cü ildə Təbriz şəhərində xalçaçılıqla məşğul olan sənətkar ailəsində dünyaya göz açmışdır.O, Təbriz şəhərində xalça toxumaq sənətini öyrənmiş, işləyə - işləyə ibtidai və orta məktəbdə oxumuşdur. 1938 - 1939 - cu illərdə Təbrizdə hərbi məktəbə daxil olmuş, məktəbi qurtardıqdan sonra Tehranda topçuluq ixtisası üzr ali zabitlik məktəbində oxumuş, 1941 -ci ildə məktəbi bitirmişdir.1941 - ci ildən 1944 - cü ilə qədər İranın müxtəlif vi…

Ətraflı

ZƏNCAN ƏHALİSİNƏ

ZƏNCAN ƏHALİSİNƏ

Bu gündən etibarən Zəncan əhalisinə elan olunur: Azərbaycan Milli Hökuməti bütün Azərbaycan ölkəsində azadlıq əleyhinə mübarizə aparan və xalqımızın zərərinə çalışıb mürtəcelərin mənafeyinə işləyən canilərin həyata keçirdikləri fitnələri pozub xalqımızın yaxasını onların quldur və qolçomaqlar vasitəsilə həyata keçirən əllərindən qurtaracaqdır.

İndi Azərbaycan xalqı millət həyati üfüqlərini qara buludlardan tə…

Ətraflı

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

Məhəmmədtağı xan 1268 - ci ildə (miladi 1888, 5 aprel) fərvərvərdin ayının 25 - də Təbriz şəhərində anadan olmuş, Məşrutə hərəkatının qızğın dövründə həmin şəhərin " Loğmaniyyə" mədrəsəsində, Tehranda hərbi məktəbdə oxumuşdur.O zaman İranın jandarm adlanan silahlı qüvvələrinin bir hissəsinə, bunların təlim və tədris işinə,suvari əfsərlərə başçılıq etmişdir.Məhəmmədtağı xan da hərbi məktəbdə oxuduğu zaman tərcüməçilik və sonra da müəllimliklə məşğul o…

Ətraflı

FƏDAİ - ALİM ƏHMƏD BƏY ŞEYBANİ

 

FƏDAİ - ALİM ƏHMƏD BƏY ŞEYBANİ

(1905 - 1967)

"Əhməd bəy Şeybani Astara ziyalıları arasında özünəməxsus mövqeyə malik bir insan idi.O öz xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparan görkəmli şəxsiyyətlərlə birlikdə siyasi hərəkata qoşulmuş, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sıralarında yorulmaz fəaliyyər göstərmişdir..."

Əmirəli Lahrudi

(1985 -2015 - ci illərdə ADFMK - nln sədri)

Azərbaycan xalqının görkəmli fədailərindən …

Ətraflı

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən, əmim Firidun İbrahiminin adını, soyadını daşıyıram. Bu ismi mənə atam - haqq, ədalət uğrunda mübariz, Ənuşirəvan Qəni oğlu verib. Gözümü dünyaya açandan evimizdə zəngin kitabxana, qalaq-qalaq qəzetlər, jurnallar görmüşəm. Atam ağlım kəsəndən babamdan - Qəni kişidən də danışıb, amma əmim barədə söhbətləri bitib - tükənməyib. Onda bilmişəm ki, xalqımızın şərəf salnaməsini yaradanlar sırasında olan bir nəslə mənsubam…

Ətraflı

Bu gün görkəmli inqilabçı Ənuşirəvan Qəni oğlu İbrahiminin anım günüdür.

Bu gün görkəmli inqilabçı Ənuşirəvan Qəni oğlu İbrahiminin anım günüdür.

İran Xalq Partiyasının (Hizbe Tudeye İran) katibi və İran Xalq Partiyasının o dövrdə İcraiyyə Komitəsinin üzvü Ənuşirəvan İbrahimi şəhrivər ayının 22 - də 1366 - cı ildə (sentyabr ayının 13 - də 1987 - ci ildə) şəhid olmuşdur.Bu mübariz partiyaçı və Azərbaycan xalqının fədakar oğlunun inam və əqidə köklərini qurutmaq üçün İran İslam Cumhuriyyətinin vəhşisifət hakumiyyəti çox çalışdı.…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN 12 ŞƏHRİVƏR MÜRACİƏTNAMƏSİ

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN 12

ŞƏHRİVƏR MÜRACİƏTNAMƏSİ

78 il bundan öncə sistematik faşizmə qarşı Azərbaycan türkləri bir araya gələrək cənubluların sözünü dövlətçilik səviyyəsinə daşıyıb və onun əsaslarını yazmışdır.

Bu gün azərbaycanlılar qısa zamanda Pəhləvi rejiminin 20 il boyunca görə bilmədiyi işləri bir il müddətində həyata keçirmişdir. Həmin işlərdən bir neçəsinin adını çəkmək olar:

1. Ana dilimiz mədrəs…

Ətraflı

ÖLMƏK VAR DÖNDMƏK YOXDUR

ÖLMƏK VAR DÖNDMƏK YOXDUR

Xalqımızın azadlıq yolunda götürdüyü böyük qədəmin həqiqi mənasını dərk etməkdən aciz olan Tehran azadixahları iki əsasi məsələdə bizə öz əqidələrincə böyük irad tapmışlar. Bunlardan biri, Azərbaycan dili, ikincisi isə azərbaycanlıların milliyyətidir.

Bu iradı biz özlərini azadixah adlandıran mürtəcelərin hamısından eşitmişik və cavabımız da çox sadə olmuşdur.Azərbaycanlı fars deyil və fars dilini azərbaycanlının əksəriyyə…

Ətraflı

"ŞAİRLƏR MƏCLİSİ" NİN FƏAL ÜZVÜ MÜZƏFFƏR DERƏFŞİ

"ŞAİRLƏR MƏCLİSİ" NİN FƏAL ÜZVÜ

MÜZƏFFƏR DERƏFŞİ

Azərbaycanın görkəmli şairi Müzəffər Derəfşinin keçdiyi ömür yolları çox məşəqqətli və əzablı olmuşdur..Ancaq bu əzablı, enişli - yoxuşlu həyat yollarına onun özünün gözü ilə dönüb baxanda şərəf və iftixar izlərinin şahidi oluruq.Bu şərəf izləridir ki, şairin yaradıcılıq anlamını və onun keçdiyi 89 illik ömür yollarını mənimsəmək olar.

Vətənin taleyini öz öm…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

Görkəmli fədai Teymur Mədədi 1280 - cı şəmsi ilində (miladi 1901 - ci il)  Azərbaycanın Gərmrud mahalının Vərzeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.

İranın hər tərəfində hökm sürən ərbab - rəiyyətlik münasibəti, rəhmsiz feodal istismarı Teymur Mədədini də hələ cavan yaşlarında mövcud quruluşdan narazı olanlar sırasına çəkib gətirmişdi.İctimai quruluşun törətdiyi maneələr onu da öz istedadından istifadə etməyə, ö…

Ətraflı

Ustad Haşım Tərlan dünənin və bu günün mübariz şairi

Ustad Haşım Tərlan dünənin və bu günün

mübariz şairi

Ədəbi cəmiyyətimizdə mübariz şair ünvanilə tanınan və böyük hörmət qazanan qocaman mütəfəkkirimiz Haşım Tərlanı tam mənada dünənin və bu günün mübariz şairi adlandırsaq, yanılmarıq.Axı ustadın yaradıcılıq həyatının əsasını demokratik və milli tələbat, xalqlar dostluğu, ictimai ədalət, azadlıq, sülh, əmin - amanlıq və bərabərlik kimi mövzulardan suvarılıb, yoğrulub və poetik dildə öz bədii əksini tapıbdır.Bu mövzular hələ 20…

Ətraflı

Azərbaycanın sərvəti Azərbaycanda qalmalıdır


Azərbaycanın sərvəti Azərbaycanda qalmalıdır

Bizim möhkəm və əməli şüarlarımız millətimizin məhvinə çalışan düşmənləri acıqlandırıb onları divanələr kimi mənasız hərəkətlər büruzə vermək və məntiqsiz sözlər danışmaqda davam etdirməkdədir.

Eşitdiyimizə görə Seyid Ziya dəstəsi və Azərbaycana vəkillik etmək istəyən beş - üç yalançı pəhləvan axır vaxtlarda sadəlövh və heç bir siyasi iş ilə əlaqəsi olmayan bazar camaatını çəkib Tehrana apar…

Ətraflı

Təbriz əfsərlik məktəbni qurtaranların cəşnində


Təbriz əfsərlik məktəbni qurtaranların

cəşnində

Doşənbə günü azad demoktar Azərbaycan öz parlaq milli müvəffəqiyyətlərinin birisinin şahidi oldu.Bu gün müqəddəs odlar yurdunun 250 nəfər rəşidi və qəhrəman oğlu əfsərlik dərəcəsinə yetişim milli yaşayış və Azərbaycan azadlığının müdafiəsini və İran istiqlaliyyətini və təmamiyyətini hifz etmək üçün hazır və amadə olmalarını elam etdilər.

Bu məktəb birinci dəfə olaraq…

Ətraflı

HAMIYA, HAMIYA, HAMIYA


HAMIYA, HAMIYA, HAMIYA

Əziz həmvətənlər!

Tarixin öhdəmizə qoyduğu şərəfli və iftixarlı vəzifələrimizi bu günədək başıucalığı ilə yerinə yetirib nüfuzlu firqə, milli hökumət yaratmaq arzusuna nail olmuşuq.Bu yolda xalq ayağa qalxıb var qüvvəsilə çalışmışdır.Azərbaycanda bir şəhər, bir kənd, bir məhəllə, bir ev, bir oba tapılmaz ki, onun adamları öz qanuni haqqını almaq yolunda fədakarlıq göstərməmiş olsun. Xalqımızın düşmənləri belə, onun yaratdığı böyük nəhzəti inkar etməkdən acizdirlə…

Ətraflı

SƏTTARXAN BAYRAQLI TƏBRİZ ŞƏHƏR KOMİTƏSİNİN 7- BÖLMƏSİNDƏ NİTQ

SƏTTARXAN BAYRAQLI TƏBRİZ ŞƏHƏR KOMİTƏSİNİN 7- BÖLMƏSİNDƏ NİTQ

Firqəmiz öz siyasi həyatında yeni bir dövrəyə ayaq qoyur.Firqənin tarixində geniş bir dəyişiklik əmələ gəlməkdədir.Bundan sonra daha artıq fədakarlıq və ciddilik lazımdır.Dünənə qədər silah ilə hüququmuzu və məramımızı qorumağa çalışdıq, bundan sonra da təbliğatımızı genişləndirib, təşkilatımızı daha artıq möhkəmləndirməklə, böyük müvəffəqiyyətlərə nail ola biləcəyik.Firqəmiz bu 9 ayda öz işində çox böyük uğurla…

Ətraflı

HARA VƏ NƏ ÜÇÜN GƏLİRLƏR?!

HARA VƏ NƏ ÜÇÜN GƏLİRLƏR?!

Altı ay tamam hiylə, kələk və macəraçılara yaraşan hoqqabazlıq ilə qazanmağa çalışan peşəkar mürtəcelər nəhayət özlərinin həqiqi simalarını aşkara çıxarmağa məcbur oldular, "hosen niyyət, həlle mosalemət amiz" ebarətini bol - bol xalqa sırıyıb pərdə dalında yeni macəraları hazırlamağıa çalışanlar və dövlət başçısı özünün son sözlərini dedilər.

Dövlətin axırıncı bəyannaməsi bütün dünyanı güldürəc…

Ətraflı

Təbriz şəhər firqə təşkilatının fəal firqə üzvlərinin dövlət teatrı binasında təşkil olunmuş cələsəsində

Təbriz şəhər firqə təşkilatının fəal firqə üzvlərinin dövlət teatrı binasında təşkil olunmuş cələsəsində

Mərkəzi hökumət ilə razılaşmağımızın başa çatdığı bir zamanda seçkilərlə bağlı danışmaq lazımdır.Məclise - Şurayi - Millinin 15 - ci seçki kompaniyası Azərbaycan xalqı üçün siyasi bir məsələnin həlli dövrüdür.Bu dövrdə əgər biz seçki qanununa riayət edib, xalqımızın istədiyi nümayəndələri seçsək, azadlığımızın hifz edilməsi üçün böyük bir addım götürmüş olarıq.…

Ətraflı

SON SÖZ


SON SÖZ

Axırda Tehran hökuməti öz mahiyyətin zahirə çıxartdı.Biz əvvəldən də ona inanmamışdıq.Biz bilirdik ki, illər boyu İran xalqlarının qanını soran mürtəcelər heç bir zaddan azadlıqdan artıq qorxmurlar.Buna görə də azadlığı boğmaqdan çəkinməyib fürsət gözləməkdədirlər.Biz hər cür fədakarlıq və güzəştlərə hazır olduq.Biz istəyirdik ki, daxili müharibə atəşini qızışdıran mürtəcelərin bəhanəsi kəsilsin, biz istəyirdik sülh şəraitində azadlığı bütün İranda ümumiləşdirək.Lakin mürtəcelər şum…

Ətraflı

"AZƏRBAYCAN" MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏRİMİZİN AYNASIDIR

"AZƏRBAYCAN"

MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏRİMİZİN AYNASIDIR

Otuz ildən artıqdır ki, mən ruznamənevislik aləminə qədəm qoymuşam, çox az ittifaq düşmüşdür ki, istədiyimi yaza bilməyim və yazdıqlarım cameədə təsirsiz qala, həmişə də qələmim gündəlik və cari məsələlər üstündə işlədiyi halda xalqın səadətini təmin etmək yolunda götürdüyüm hədəfi unutmamışam.Hər halda və hər vəziyyətdə hafisələrin həqiqətini olduğu kimi təsvir etməyə çalışıb xalqın anlaya bildiyi dildə qələm fərsalıq etmişəm.Dost və …

Ətraflı

20 blog posts