Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Seçki fərmanını xalq verir, haqqı vermir, götürüb qorumaq lazımdır

Seçki fərmanını xalq verir, haqqı vermir, götürüb qorumaq lazımdır

Xalqımız öz haqqını götürüb onu qorumağı bacarır, ona görə də firqə tez bir zamanda qərar qəbul edib onu həyata keçirməlidir.Tehranın irticaları öz vəzifəsini birdəfəlik icra etsinlər.

Qanunu dağıtdılar, konstitusiyanı bağladılar.Ona görə də azadlığı və konstitusionalizmi bərpa etmək üçün tədbirlərimizə etiraz edə bilməzlər.Seçki fərmanını xalq özü verir.Tehran özü bu yolu bizim qarşımıza qoyub.Bu qərara qarşı olan ünsürlər öz hesablarını bilməlidirlər.Burada təkcə Azərbaycanın deyil,bütün İran xalqlarının ölüm - dirim məsələsi həll olunur.Colan meydanının ortasında pulun gücündən və intiriqalarından istifadə edən fırıldaqçılar xalqın tələbləri ilə cəzalandırılacaq.Azadlıq qurban tələb edir.Biz qurban verməyə hazırıq.Reaksiya qaniçəndir.Amma azadlıqsevərlər bu məqsədlə qaldırılan əlləri kəsib arzularını puç edəcəklər.

 Və biz seçkilərə başlamışıq və onları demkratik və qərəzsiz keçirəcəyik.Tehranın irticaçıları xalqın seçdiyi nümayəndələri qəbul etməsinlər. Onda vəzifəmiz aydındır.Ümid edirik ki, bu, İranın digər bölgələrində də baş verəcək.Amma həmişə olduğu kimi, ilk addımı atmaq Azərbaycanın üzərinə düşür.Heç bir hal yoxdur, biz bu qürurlu hərəkata başlayacağıq.

Seyid Cəfər Pişəvəri

"Azərbaycan" ruznaməsi No 33, 29 mehr 1324

(21 oktyabr 1945 - ci il)

 

Go Back

Comment