Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Kitabxana"

PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR

PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR

(Azərbaycan Demokrat Firqəsinin banisi və təkşkilatçısı S.C.Pişəvərinin sözlərindən)

"Bununla belə istemar heykəlləri dünyanın o başından bizə qan tutmuş hərbi gözlərini bərəldib deyir: yox, sizdə İranın bütün əhalisi kimi əsarət halında qalmalısız.Bizim müstəmrələrimizin hifz və hərasti bunu tələb edir.Bizim səltənət və qüdrətimiz millətlərin göz yaşları üzərində əsaslanmışdır.Bunu nəzərə almayan millət məhv və nabud olmağa məhkumdur.…

Ətraflı

ŞƏHİD HƏSƏN ZÜLFÜQARZADƏ ƏRJƏNGİ

ŞƏHİD HƏSƏN ZÜLFÜQARZADƏ ƏRJƏNGİ

Azərbaycan özünün zəngin, çox böyük imkanlarına malikdir.Lakin mövcud quruluşun məhsuldar qüvvələrin hərtərəfli inkişafına mane olması, onun irtica mahiyyəti özündən bu imkanlardan lazımi surətdə istifadə etmək mümkün olmamışdır.Bütün bunlara baxmayaraq tərəqqiyə qarşı duran maneələrin azadlığı dövrlərdə məhsuldar qüvvələr, mədəniyyət və incəsənətdə müəyyən çərçivə daxilində inkişaf edə bilmişdir.Zəngin bədii irs və onun bəhrə verən ənənələri, e…

Ətraflı

2 blog posts