Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Məqalələr

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı

Xalqımızı dövlət aparatına yaxınlaşdırmaq və cəmiyyətin ehtiyaclarını sadə bir şəkildə anlamaq və həmçinin milli dili və mədəniyyətimizin tərəqqi və təkamül yollarını təmizləmək üçün Azərbaycan Milli Hökuməti özünün 6 yanvar 1946 - cı il tarixli iclasında aşağıdakı qərarı qəbul etmişdir:

1.Bu gündən etibarən Azərbaycanda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili hesab olunur.Dövlətin qərarları və rəsmi elanları, həmçinin xalq qoşunları hissələrinə verilən fərmanlar və qanun layihələri mütləq Azərbaycan dilində yazılmalıdır.

2.Bütün dövlət, milli, ticarət və ictimai idarələr də öz işlərini Azərba…

Ətraflı

CƏFƏR MÜCİRİ


CƏFƏR MÜCİRİ

Cəfər Müciri Məmməd Hüseyn oğlu 1914 - cü ildə Təbriz şəhərində xalçaçılıqla məşğul olan sənətkar ailəsində dünyaya göz açmışdır.O, Təbriz şəhərində xalça toxumaq sənətini öyrənmiş, işləyə - işləyə ibtidai və orta məktəbdə oxumuşdur. 1938 - 1939 - cu illərdə Təbrizdə hərbi məktəbə daxil olmuş, məktəbi qurtardıqdan sonra Tehranda topçuluq ixtisası üzr ali zabitlik məktəbində oxumuş, 1941 -ci ildə məktəbi bitirmişdir.1941 - ci ildən 1944 - cü ilə qədər İranın müxtəlif vilayətlərinin şahlıq rejimi qoşun hissələrində topçu zabit kimi xidmıt etmişdir.Bu zaman şahlıq rejiminin geniş xalq kütlələrin mənafelərinə zidd olan siyasətinə, ölkədə ağır iqtisadi vəziyyətə və milli zülmə qarşı güclənən inqilabi mübarizə qoşundan …

Ətraflı

ZƏNCAN ƏHALİSİNƏ

ZƏNCAN ƏHALİSİNƏ

Bu gündən etibarən Zəncan əhalisinə elan olunur: Azərbaycan Milli Hökuməti bütün Azərbaycan ölkəsində azadlıq əleyhinə mübarizə aparan və xalqımızın zərərinə çalışıb mürtəcelərin mənafeyinə işləyən canilərin həyata keçirdikləri fitnələri pozub xalqımızın yaxasını onların quldur və qolçomaqlar vasitəsilə həyata keçirən əllərindən qurtaracaqdır.

İndi Azərbaycan xalqı millət həyati üfüqlərini qara buludlardan təmizləyib Milli Hökumətimizin mədəniyyət və maarif əsasları üzrə tənzim olunan nəqşələri ilə özünün gələcək rifah və xoşbəxtliyi uğrunda böyük addımlar götürüb irəli getməlidir.Bu hamıya aydındır ki, hökumətimizin kütlələrlə əlaqədar olub və tükənməz …

Ətraflı

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

Məhəmmədtağı xan 1268 - ci ildə (miladi 1888, 5 aprel) fərvərvərdin ayının 25 - də Təbriz şəhərində anadan olmuş, Məşrutə hərəkatının qızğın dövründə həmin şəhərin " Loğmaniyyə" mədrəsəsində, Tehranda hərbi məktəbdə oxumuşdur.O zaman İranın jandarm adlanan silahlı qüvvələrinin bir hissəsinə, bunların təlim və tədris işinə,suvari əfsərlərə başçılıq etmişdir.Məhəmmədtağı xan da hərbi məktəbdə oxuduğu zaman tərcüməçilik və sonra da müəllimliklə məşğul olur.Hərbi qulluqda göstərdiyi ləyaqətə görə 1291 - ci ildə bölük fərmandehi olur və kapitanlıq dərəcəsi alır.Həmin ildə döyüşdə yaralanmasına baxmayaraq döyüş fəaliyyətinə görə ona mayorluq dərəcəsi verirlər. Məhəmmədtağı xan Birinci Cahan müharibəsi…

Ətraflı

FƏDAİ - ALİM ƏHMƏD BƏY ŞEYBANİ

 

FƏDAİ - ALİM ƏHMƏD BƏY ŞEYBANİ

(1905 - 1967)

"Əhməd bəy Şeybani Astara ziyalıları arasında özünəməxsus mövqeyə malik bir insan idi.O öz xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparan görkəmli şəxsiyyətlərlə birlikdə siyasi hərəkata qoşulmuş, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sıralarında yorulmaz fəaliyyər göstərmişdir..."

Əmirəli Lahrudi

(1985 -2015 - ci illərdə ADFMK - nln sədri)

Azərbaycan xalqının görkəmli fədailərindən biri də Əhməd bəy Ağabəy oğlu Şeybanidir.O, 1905 - ci ildə Astaranın Ləvəndivel kəndində varlı mülkədar ailəsində anadan olmuşdur.Təhsilini Astaranın məşhur Həkim Nizami mədrəsəsində almış(1913 -1923) və doğma kəndi Ləvəndivelə qayıtmışdır.Kəndlərind…

Ətraflı

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən Firidun İbrahimi adını, soyadını daşıyıram Şərəfli irs

Mən, əmim Firidun İbrahiminin adını, soyadını daşıyıram. Bu ismi mənə atam - haqq, ədalət uğrunda mübariz, Ənuşirəvan Qəni oğlu verib. Gözümü dünyaya açandan evimizdə zəngin kitabxana, qalaq-qalaq qəzetlər, jurnallar görmüşəm. Atam ağlım kəsəndən babamdan - Qəni kişidən də danışıb, amma əmim barədə söhbətləri bitib - tükənməyib. Onda bilmişəm ki, xalqımızın şərəf salnaməsini yaradanlar sırasında olan bir nəslə mənsubam.

Hüquqşünas peşəsini seçməyimin səbəbi də ilk növbədə valideynlərim olub. Onlar mənə Firidun İbrahiminin nəzərləri ilə baxıblar. Sonralar ədəbiyyatdan, filmlərdən bu sahənin peş…

Ətraflı

Bu gün görkəmli inqilabçı Ənuşirəvan Qəni oğlu İbrahiminin anım günüdür.

Bu gün görkəmli inqilabçı Ənuşirəvan Qəni oğlu İbrahiminin anım günüdür.

İran Xalq Partiyasının (Hizbe Tudeye İran) katibi və İran Xalq Partiyasının o dövrdə İcraiyyə Komitəsinin üzvü Ənuşirəvan İbrahimi şəhrivər ayının 22 - də 1366 - cı ildə (sentyabr ayının 13 - də 1987 - ci ildə) şəhid olmuşdur.Bu mübariz partiyaçı və Azərbaycan xalqının fədakar oğlunun inam və əqidə köklərini qurutmaq üçün İran İslam Cumhuriyyətinin vəhşisifət hakumiyyəti çox çalışdı.

Lakin bütün həyatını dərin inqilabi və insanlıq düşüncələrilə, azadlıq, sülh və vətənpərvərlik arzuları ilə başa vurmuş bir insanın varlığını yox etmək mümkündürmü?

Ətraflı

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN 12 ŞƏHRİVƏR MÜRACİƏTNAMƏSİ

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN 12

ŞƏHRİVƏR MÜRACİƏTNAMƏSİ

78 il bundan öncə sistematik faşizmə qarşı Azərbaycan türkləri bir araya gələrək cənubluların sözünü dövlətçilik səviyyəsinə daşıyıb və onun əsaslarını yazmışdır.

Bu gün azərbaycanlılar qısa zamanda Pəhləvi rejiminin 20 il boyunca görə bilmədiyi işləri bir il müddətində həyata keçirmişdir. Həmin işlərdən bir neçəsinin adını çəkmək olar:

1. Ana dilimiz mədrəsələrdə rəzmiləşdirildi. Dərsliklər hazırlanaraq pulsuz paylanıldı.

2. İlk dəfə olaraq qadınlara seçkilərdə iştirak etmək haqqı verildi.

3. Əkin əraziləri xanlardan alınıb işçilər arasında bərabər bölündü.

4. Tə…

Ətraflı

ÖLMƏK VAR DÖNDMƏK YOXDUR

ÖLMƏK VAR DÖNDMƏK YOXDUR

Xalqımızın azadlıq yolunda götürdüyü böyük qədəmin həqiqi mənasını dərk etməkdən aciz olan Tehran azadixahları iki əsasi məsələdə bizə öz əqidələrincə böyük irad tapmışlar. Bunlardan biri, Azərbaycan dili, ikincisi isə azərbaycanlıların milliyyətidir.

Bu iradı biz özlərini azadixah adlandıran mürtəcelərin hamısından eşitmişik və cavabımız da çox sadə olmuşdur.Azərbaycanlı fars deyil və fars dilini azərbaycanlının əksəriyyəti başa düşə bilmir.Güclə o dili azərbaycanlılara təhmil etmək ola bilməmiş və olmayacaqdır.

Azərbaycanda elə ev tapılmaz ki, onun əhalisi azərbaycanlı olsun, amma Azərbaycan dilindən başqa bir dil ilə danışma…

Ətraflı

"ŞAİRLƏR MƏCLİSİ" NİN FƏAL ÜZVÜ MÜZƏFFƏR DERƏFŞİ

"ŞAİRLƏR MƏCLİSİ" NİN FƏAL ÜZVÜ

MÜZƏFFƏR DERƏFŞİ

Azərbaycanın görkəmli şairi Müzəffər Derəfşinin keçdiyi ömür yolları çox məşəqqətli və əzablı olmuşdur..Ancaq bu əzablı, enişli - yoxuşlu həyat yollarına onun özünün gözü ilə dönüb baxanda şərəf və iftixar izlərinin şahidi oluruq.Bu şərəf izləridir ki, şairin yaradıcılıq anlamını və onun keçdiyi 89 illik ömür yollarını mənimsəmək olar.

Vətənin taleyini öz ömür - günündə və dil açan sətirlərində yaşayan Azərbaycan xalqının mübariz, şair oğlu ustad Müzəffər Derəfşinin keçdiyi həyat yolları, gənc və orta nəslimizə bir örnək kimi mənalana bilər.Atalar demişkən: Ot kökü üstündə bitirsə, bəs onda gənc və orta…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

Görkəmli fədai Teymur Mədədi 1280 - cı şəmsi ilində (miladi 1901 - ci il)  Azərbaycanın Gərmrud mahalının Vərzeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.

İranın hər tərəfində hökm sürən ərbab - rəiyyətlik münasibəti, rəhmsiz feodal istismarı Teymur Mədədini də hələ cavan yaşlarında mövcud quruluşdan narazı olanlar sırasına çəkib gətirmişdi.İctimai quruluşun törətdiyi maneələr onu da öz istedadından istifadə etməyə, öz zəhmətinin bəhrəsindən faydalanmağa qoymamışdır.O oxuyub savadlanmaqdan məhrum olmuş, torpağı olmadığı halda iş də tapa bilməmiş və nəhayət, vətənini tərk edib başqa kəndlərə, şəhərlərə getməli olmuşdur.Həmin bu vəziyyət onun müxtəlif şəhərlərin ka…

Ətraflı

Ustad Haşım Tərlan dünənin və bu günün mübariz şairi

Ustad Haşım Tərlan dünənin və bu günün

mübariz şairi

Ədəbi cəmiyyətimizdə mübariz şair ünvanilə tanınan və böyük hörmət qazanan qocaman mütəfəkkirimiz Haşım Tərlanı tam mənada dünənin və bu günün mübariz şairi adlandırsaq, yanılmarıq.Axı ustadın yaradıcılıq həyatının əsasını demokratik və milli tələbat, xalqlar dostluğu, ictimai ədalət, azadlıq, sülh, əmin - amanlıq və bərabərlik kimi mövzulardan suvarılıb, yoğrulub və poetik dildə öz bədii əksini tapıbdır.Bu mövzular hələ 20 yaşlı Mir Haşım Həsənzadənin yaradıcılığında olduğu kimi, qocaman ustad Haşım Tərlanın yaradıcılığında həyat sürmədədir.Bu da ondan irəli gəlir ki, ustad Haşım Tərlan sənətinə,bəşəri ideallarına, arzu və istəklərinə və eləcə də zamanın irəli sürdüyü…

Ətraflı

Azərbaycanın sərvəti Azərbaycanda qalmalıdır


Azərbaycanın sərvəti Azərbaycanda qalmalıdır

Bizim möhkəm və əməli şüarlarımız millətimizin məhvinə çalışan düşmənləri acıqlandırıb onları divanələr kimi mənasız hərəkətlər büruzə vermək və məntiqsiz sözlər danışmaqda davam etdirməkdədir.

Eşitdiyimizə görə Seyid Ziya dəstəsi və Azərbaycana vəkillik etmək istəyən beş - üç yalançı pəhləvan axır vaxtlarda sadəlövh və heç bir siyasi iş ilə əlaqəsi olmayan bazar camaatını çəkib Tehrana aparmağa çalışırlar.Biz əlbəttə evini, zindəganlığını kəsbi - ticarətini tərk edib Tehranda mürtəce farsların təhqirləri və təhqiramiz hərəkətlərini öz xalqının qardaşlığına tərcih verən adamların getməsindən çox da təəssüf etmirik.Onlar çox tez bir zama…

Ətraflı

Təbriz əfsərlik məktəbni qurtaranların cəşnində


Təbriz əfsərlik məktəbni qurtaranların

cəşnində

Doşənbə günü azad demoktar Azərbaycan öz parlaq milli müvəffəqiyyətlərinin birisinin şahidi oldu.Bu gün müqəddəs odlar yurdunun 250 nəfər rəşidi və qəhrəman oğlu əfsərlik dərəcəsinə yetişim milli yaşayış və Azərbaycan azadlığının müdafiəsini və İran istiqlaliyyətini və təmamiyyətini hifz etmək üçün hazır və amadə olmalarını elam etdilər.

Bu məktəb birinci dəfə olaraq, düzgün bir tərbiyət üsulu, vahid məqsəd, hədəf və ideal üzrə həmin əfsərləri tərbiyə edib vətənimizə, millətimizə xidmət etmək üçün Azərbaycan cameəsinə təhvil vermişdir.

Dünənki sadə vəli ehsasatlı və müasir…

Ətraflı

HAMIYA, HAMIYA, HAMIYA


HAMIYA, HAMIYA, HAMIYA

Əziz həmvətənlər!

Tarixin öhdəmizə qoyduğu şərəfli və iftixarlı vəzifələrimizi bu günədək başıucalığı ilə yerinə yetirib nüfuzlu firqə, milli hökumət yaratmaq arzusuna nail olmuşuq.Bu yolda xalq ayağa qalxıb var qüvvəsilə çalışmışdır.Azərbaycanda bir şəhər, bir kənd, bir məhəllə, bir ev, bir oba tapılmaz ki, onun adamları öz qanuni haqqını almaq yolunda fədakarlıq göstərməmiş olsun. Xalqımızın düşmənləri belə, onun yaratdığı böyük nəhzəti inkar etməkdən acizdirlər. Minlərlə kişi, arvad və qocalarımız Məclise - Milli seçkisində göstərdikləri əlaqə və hissiyyat milli azadlığımızın bünövrə və əsasını təşkil etmişdir.İndi artıq Azərbaycan Milli Hökuməti bir həqiqətdir.Onun davam və yaşaması bütün dünyanın ədalət…

Ətraflı

SƏTTARXAN BAYRAQLI TƏBRİZ ŞƏHƏR KOMİTƏSİNİN 7- BÖLMƏSİNDƏ NİTQ

SƏTTARXAN BAYRAQLI TƏBRİZ ŞƏHƏR KOMİTƏSİNİN 7- BÖLMƏSİNDƏ NİTQ

Firqəmiz öz siyasi həyatında yeni bir dövrəyə ayaq qoyur.Firqənin tarixində geniş bir dəyişiklik əmələ gəlməkdədir.Bundan sonra daha artıq fədakarlıq və ciddilik lazımdır.Dünənə qədər silah ilə hüququmuzu və məramımızı qorumağa çalışdıq, bundan sonra da təbliğatımızı genişləndirib, təşkilatımızı daha artıq möhkəmləndirməklə, böyük müvəffəqiyyətlərə nail ola biləcəyik.Firqəmiz bu 9 ayda öz işində çox böyük uğurlar əldə edibsə, bundan sonra yolumuza mətanətlə davam edib, aldıqlarımızı qətiyyətlə əldə saxlamalıyıq Bu da firqə üzvlərindən çox fəaliyyət və az gözə girmək tələb edir.…

Ətraflı

HARA VƏ NƏ ÜÇÜN GƏLİRLƏR?!

HARA VƏ NƏ ÜÇÜN GƏLİRLƏR?!

Altı ay tamam hiylə, kələk və macəraçılara yaraşan hoqqabazlıq ilə qazanmağa çalışan peşəkar mürtəcelər nəhayət özlərinin həqiqi simalarını aşkara çıxarmağa məcbur oldular, "hosen niyyət, həlle mosalemət amiz" ebarətini bol - bol xalqa sırıyıb pərdə dalında yeni macəraları hazırlamağıa çalışanlar və dövlət başçısı özünün son sözlərini dedilər.

Dövlətin axırıncı bəyannaməsi bütün dünyanı güldürəcək qədər yüngül və eyni halda məkrli idi.

Hamı bilir ki, biz Zəncanı neçə gündür ki, təxliyə etmişik.Bu iş müharibə nəticəsində olmamışdır.Bunu etdiyimiz zaman heç bir xüsusi mülahizə ortada yox idi.Biz imza etdiyimiz bağlaşmanı…

Ətraflı

Təbriz şəhər firqə təşkilatının fəal firqə üzvlərinin dövlət teatrı binasında təşkil olunmuş cələsəsində

Təbriz şəhər firqə təşkilatının fəal firqə üzvlərinin dövlət teatrı binasında təşkil olunmuş cələsəsində

Mərkəzi hökumət ilə razılaşmağımızın başa çatdığı bir zamanda seçkilərlə bağlı danışmaq lazımdır.Məclise - Şurayi - Millinin 15 - ci seçki kompaniyası Azərbaycan xalqı üçün siyasi bir məsələnin həlli dövrüdür.Bu dövrdə əgər biz seçki qanununa riayət edib, xalqımızın istədiyi nümayəndələri seçsək, azadlığımızın hifz edilməsi üçün böyük bir addım götürmüş olarıq.

Azərbaycan xalqının və milli nehzətin düşmənləri eyni zamanda İran azadlığı və istiqlalının düşmənləridirlər.Onlar Azərbaycan xalqının azadlığını İran azadlığının zamini və icraçı…

Ətraflı

SON SÖZ


SON SÖZ

Axırda Tehran hökuməti öz mahiyyətin zahirə çıxartdı.Biz əvvəldən də ona inanmamışdıq.Biz bilirdik ki, illər boyu İran xalqlarının qanını soran mürtəcelər heç bir zaddan azadlıqdan artıq qorxmurlar.Buna görə də azadlığı boğmaqdan çəkinməyib fürsət gözləməkdədirlər.Biz hər cür fədakarlıq və güzəştlərə hazır olduq.Biz istəyirdik ki, daxili müharibə atəşini qızışdıran mürtəcelərin bəhanəsi kəsilsin, biz istəyirdik sülh şəraitində azadlığı bütün İranda ümumiləşdirək.Lakin mürtəcelər şum fikirlərindən sərf - nəzər etmədilər və axırda Zəncanda vicdansız hərəkətləri gətirməklə öz əllərini bütün dünyaya oxutdular.

İndi bun…

Ətraflı

"AZƏRBAYCAN" MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏRİMİZİN AYNASIDIR

"AZƏRBAYCAN"

MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏRİMİZİN AYNASIDIR

Otuz ildən artıqdır ki, mən ruznamənevislik aləminə qədəm qoymuşam, çox az ittifaq düşmüşdür ki, istədiyimi yaza bilməyim və yazdıqlarım cameədə təsirsiz qala, həmişə də qələmim gündəlik və cari məsələlər üstündə işlədiyi halda xalqın səadətini təmin etmək yolunda götürdüyüm hədəfi unutmamışam.Hər halda və hər vəziyyətdə hafisələrin həqiqətini olduğu kimi təsvir etməyə çalışıb xalqın anlaya bildiyi dildə qələm fərsalıq etmişəm.Dost və düşmənlərimizin etirafına görə yazılarım səmimiyyətlə dolu olduğu kimi ürəkdən çıxıb ürəklərə işləmişdir.Həqiqətgüluq etdiyimə görə yazılarım təsviq və təbliq cəhətdən çox müasir olmuşdur.Bunların hamısı mənim yazıçılıq aləmində tanışlarımın yanında …

Ətraflı

Böyük xalq yığıncaqları

Böyük xalq yığıncaqları

Şəhərlərimizdə əyalət və vilayət əncümənləri təşkili və məclis şeçkilərinin başlanması xüsusunda bəhs etmək üçün böyük xalq yığıncaqları dəvət olunmuşdur Bu yığıncaqlara xalqlmızın doğma rəhbəri olan firqə təşkilatı nəzarət edir.Aldığımız məlumata görə, qəsəbə və dehestanlarda da nəzərə çarpmaqdadır.

Bununla Azərbaycan xalqı özünün diri bir millət olduğunu sübut etməkdədir.Tehran hökumətinin cahil və nadan məmurları firqə təşkilatından sonra onun kəndlərdə qol - budağını kəsmək üçün insanlığı təhqir edən vəhşiyanə tədbirlərə əl atdılar.Xoşbəxtanə onların təşəbbüsü firqəmizin xeyrinə tamam olub, kənd camaatını bizə yaxınlaşdırır və bu vasitə …

Ətraflı

PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR


PİŞƏVƏRİ SİZİNLƏ DANIŞIR

(Azərbaycan Demokrat Firqəsinin təşkilatçısı və banisi S C.Pişəvərinin sözlərindən)

"Biz tam mənasilə təşkilat yolu ilə işi qabağa aparmağa müvəffəq olmuşuq. Bu yolda düşünüb tərtib verdiyimiz xalq iclaslarının bu köməyini qeyd etməliyik.Mitinqlər və onlarda toplanan imzalar sübut etdi ki, xalqın ürəyi bizimlədir.İstədiyimiz vaxt ümum millət ayağa qalxıb bizim ardımızca gələcəkdir."

("Azərbaycan" ruznaməsi, nömrə 110, yekşənbə 7 bəhmən 1324 - cü il.)

" Sadə bir surətdə öz evimizi istədiyimiz kmi idarə etmək istəyirik.Buna isə istismar dünyası təhəmmül etmək istəmir.Nə etməli, millətimiz qərinələr boyu təhəmmül etdiyi zülm, əsarət və hərc…

Ətraflı

Səttar xanın heykəlinin qoyulması

 

Səttar xanın heykəlinin qoyulması

Azərbaycan Məclisi Millisinin Səttarxan, Bağırxanın mücəssəmələrinin nəsb edilməsi və müstəbid Rzaxanın mücəssəməsinin götürülməsi haqqında 6 nömrəli qərarı:

1- İran xalqının azadlığını ortadan aparıb Azərbaycanı bərbad hala salan və mənhus Rzaxanın mücəssəməsini Gülüstan bağından götürüb onun yerində Səttarxan Sərdari - millinin mücəssəməsi nəsb edilsin və Gülüstan bağı sərdarın adı ilə adlandırılsın.

2- Azərbaycan məşrutə tələblərinin və mücahidlərin məhkum tarixi səngərlərindən olan Ərk qalasının yanında Bağırxan Salari - millinin mücəssəməsi nəsb edilsin.

Bu qanun Azər ayının 30 - da 1324 -…

Ətraflı

Böyük vətənpərvər, alovlu mübariz Xosrov Ruzbeh


Böyük vətənpərvər, alovlu mübariz

Xosrov Ruzbeh

Ordubeheşt ayının 21 - də Tehran yaylım atəşinin səsiylə yuxudan ayıldı.Alçaq cinayət və xəyanətlərlə dolu olan İran irticasının qara kitabına yenə də yeni bir tünd ləkə əlavə edildi.Amerika imperialistlərinin göstərişi əsasında İran irticasının əliylə fars xalqının görkəmli oğlu, Hizbe Tudeye İranın Mərkəzi Komitəsinin üzvü, sülh, azadlıq və xalqlar dostluğunun mətanətli əsgəri - böyük vətənpərvər Xosrov Ruzbeh edam edildi.

Bütün varlığını İran xalqlarının azadlıq və səadətinə həsr edən alovlu inqilabçı və mərd mübariz Xosrov Ruzbeh şərəfli bir həyat yolu keçmişdir.O, 1294 - cü ildə Məlayer şəhərində qulluqçu ailə…

Ətraflı

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ DANİL YUŞİA

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ DANİL YUŞİA

Çoxmillətli vətənimizin karxanalarında işləyən kargərlər, tarlalarda çalışan fars ya azərbaycanlı, gilək ya bəluc, assurilərdən, yəhudilərdən, kürdlərdən və s. millətlərdən asılı olmayaraq əsasən bir dərəcədə istismar olunurlar. Bunlardan hər biri istismara, torpaqsızlığa, zülmə və məhrumiyyətlərə qarşı etiraz etdikdə hakim təbəqənin bütün cəbr vasitələri tam kəskinliklə onlara qarşı çevrilir.Azadlıq və demokratik hüquqlar uğrunda, milli hüquq yolunda atılan hır bir addım , sadəcə olaraq maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılması və işlə təmin olmaq üçün fəaliyyət itaətdən boyun qaçırmaq, mövcud quruluşa qarşı cinayət hesab edilərək amansız surətdə terror və təqib edilir. Zəhmətkeşləri istisma…

Ətraflı

görkəmli ziyalısı Firidun İbrahiminin mübarizəli ömür yolundan bəhs olunub

 görkəmli ziyalısı Firidun İbrahiminin mübarizəli ömür yolundan bəhs olunub

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin baş direktoru, akademik Rafael Hüseynovun təqdimatında “Mədəniyyət” kanalında “Vətənim” verilişinin növbəti buraxılışı yayımlanıb.

Verilişdə XX əsr tarixinin görkəmli ziyalısı, hüquqşünas, 1945-1946-cı illərdə Azərbaycan Milli Hökumətinin baş prokuroru olmuş Firidun İbrahiminin mübarizəli ömür yolundan bəhs olunub.

Akademik Rafael Hüseynov qeyd edib ki, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun qələmə aldığı “Gələcək gün” romanının qəhrəmanı Firudin İbrahimi olmuşdur. Vurğulanıb ki, istiqlal tariximizin ən parlaq ulduzlarından olan Firidun İbrahiminin adı Azərb…

Ətraflı

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİNİN ABİDƏSİNİN AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİNİN ABİDƏSİNİN

AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ

Şeyx Məhəmməd Xiyabani kimi şəxsiyyətlər meydana çıxmaqla xalqın fikrinin və milliyətinin meydana çıxmasını təmin edir.Azərbaycan əgər iftixar edirsə, azərbaycanlılar özləri o iftixaratı təmin edirlər.Sərdari Milli Səttarxan, Bağırxan və Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin məşrutə barəsində götürdükləri qədəmlər heç bir vaxt yaddan çıxa bilməz.Hər vaxt Azərbaycanın və Təbrizin adı zikr olunur, onların iftixarlı adı da araya gəlir.Xalq Azərbaycan adına, onlara da etiramla baxır. Biz gərək onların asarın əbədiləşdirək.Xüsusən Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin asarı çox qiymətlidir.Səttarxan Sərdari Milli əgər silah gücü ilə Azərbaycanın adını ucaldıb, Şeyxin alimanə nitqlərinin bu …

Ətraflı

SÜLEYMAN MÖHSÜN İSKƏNDƏRİ

SÜLEYMAN MÖHSÜN İSKƏNDƏRİ

Azadlıq hərəkatının qocaman xadimi Süleyman mirzə 1877 - ci ildə Təbrizdə ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.O, qədim və müasir üsulda təhsil almış, şəxsi mütaliə vasitəsilə öz biliyini zənginləşdirmiş və bir müddət Tehranın " Şərəf" mədrəsəsində tədrislə məşğul olmuşdur.İstibdad və imperializm zülmünün şahidi olan Şüleyman mirzə xalqın məhrumiyyitlərini ürəkdən hiss etmiş və onun nicat yolunu da axtarmışdır.

XIX əsrin axırlarından etibarən mütləqiyyət üsuluna və imperializm nüfuzuna qarşı yüksəlməkdə olan xalq hərəkatı Süleyman mirzəni də öz cərgələrinə çəkib aparmışdır. Onun ictimai fikirlərinin mütərəqqi istiqamətdə formalaşmasın…

Ətraflı

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ

Ş.M.Xiyabani 1258 - ci ildə (1879 miladi)

Təbriz yaxınlığında olan Xamnə qəsəbəsində orta tacir ailəsində anadan olmuşdur.Şeyx Məhəmməd gənclik dövründə dini təhsil almış, atasının ticarət işlərinə kömək göstərmiş, Rusiyaya səfər etmiş və nəhayət, ictimai,fəlsəfi elmlər sahəsində geniş mütaliə ilə məşğul olmuşdur.İstibdad və imperializm zülmünü öz gözləri ilə görən, xalq kütlələrinə yaxın olan, onların ictimai və iqtisadi çətinliklərini, dərdlərini, hüquqsuzluqlarını ürək ağrısı ilə hiss edən Xiyabani də XX əsrin əvvəllərində yüksələn xalq hərəkatına qoşulur.O, Səttarxan və Bağırxanın başçılıq etdikləri hərəkatda həm əlində silah döyüş meydanlarında, həm də küçə nümayişlərində, minbər və tribinalarda, məcl…

Ətraflı

DOKTOR TAĞI ƏRANİ


DOKTOR TAĞI ƏRANİ

Tağı Əbülfət oğlu Ərani 1281 - ci ilin şəhrivər ayının 14 - də (1902 miladi, 5 sentyabr) Təbriz şəhərində dövlət qulluqçusu ailəsində anadan olmuşdur.O, Təbrizin " Loğmaniyyə" mədrəsəsində oxuduğu vaxt Məşrutə nəhzətinin şahidi lmuş, 1295 - ci ildə atası ilə birlikdə Tehrana gedərək " Şərəf" mədrəsəsində və Tibb daneşkədəsində təhsilini davam etdirmiş, nəhayət, 1301 - ci ildə təhsilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Almana göndərilmişdir.

Ölkədə ictimai zülm və imperializm zülmünə qarşı xalq hərəkatı Əraninin də diqqətini cəlb etmişdir.Rusiyada Sosialist inqilabının ilhamverici təsirilə məmləkətin şimal - qərbindən şimal - şərqinə qədər uz…

Ətraflı

FİRQƏ VƏ DÖVLƏTİN ƏSAS MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA MƏRKƏZİ KOMİTƏNİN ÜMUMİ İCLASINDA

FİRQƏ VƏ DÖVLƏTİN ƏSAS MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA MƏRKƏZİ KOMİTƏNİN ÜMUMİ İCLASINDA

Mərkəzi Komitənin keçmiş ümumi iclası nə şərait altında toplanmışdı?

Mərkəzi Komitənin keçən ümumi iclası ağır bir vəziyyətdə təşkil olunmuşdu. O vaxt kəndlilər və firqə şöbələri jandarm cəlladları vasitəsilə böyük təzyiq və fişarlara məruz qalmış idi. Gündə yüzlərcə kəndli jandarm zülmündən fərar edib firqə komitəsinə pənah gətirir, oradan imdad və kömək tələb edirdilər. Zindanlar, cürbəcür bəhanələr üzrə toqif edilən kəndlilər ilə doldurulmuşdu. Balaxərə bütün dövlət dəstgahı bizim milli hərəkatımızı boğmaq üçün ayağa qalxmışdı. Tehran hökuməti firqə təşkilatını mənhəl etmək, firqəmizin rəhbərlərini öldürüb meydandan …

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ İBRAHİM VƏTƏNXAH

21 AZƏR ŞƏHİDİ İBRAHİM VƏTƏNXAH

Xalqımızın azadlıq və səadəti uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızdan biri də Vətənxah İbrahim Adıgözəl oğludur.Vətənxah İbrahim Adıgözəl oğlu 1279 - cu şəmsi ilində (m.1900) Biləsuvarda kəndli ailəsində (Muğanda olan talış Mikayıllı tayfasındandır) anadan olmuşdur.

İbrahim ilk təhsilini kənd mollasından almış, lakin oxumaq işini davam etdirməyə imkanı olmamışdır.O, hələ çox kiçik ikən atası vəfat etmişdir.İbrahim ailəsini dolandırmaq məqsədilə əkinçilik və sonralar isə kəsbkarlıqla məşğul olmuşdur.O kəsbkarlıq işi ilə əlaqədar olaraq kəndləri və əyaləti gəzir, geniş xalq kütlələrinin, o cümlədən kəndlilərin ağır həyatı ilə tanış olur.O, dövlət məmurların…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ MİRZAĞA TOHİDİ


 

21 AZƏR ŞƏHİDİ MİRZAĞA TOHİDİ

Çox isti keçən yay ayları idi.Azərbaycanın bir çox məntəqələrində olduğu kimi, Əcəbşirdə də bağçılığın qızğın iş mövsümi başlamışdı.1322 - ci ilin (1943) yayı kəskin siyasi fəaliyyət mövsümi kimi də fərqlənirdi. Seyid Ziyaəddin Təbatəbai, Əli Dəşti, Emami və sairə bu kimi mürtəcelərin tərəfdarları ilə mütərəqqi qüvvələr arasındakı kəskin ideoloji mübarizə qızğın mübahisələrə, hətta bəzən qızğın münaqişələrə də səbəb olurdu. Arada milli və sairə adlı irtica hizblərin Əcəbşirdəki mollalar, ərbablar və jandarm qüvvələri tərəfindən müdafiə olunmaları bu münaqişələri daha da mürəkkəbləşdirir və çətinləşdirirdi.Bütün bunlara baxmayaraq Hizbe -Tudeye İranın hələ 1321 - ci ildən (1942) təşkil tapmış…

Ətraflı

DÖZÜLMƏZ CİNAYƏT...!

DÖZÜLMƏZ CİNAYƏT...!

Cinayət...! Oxucularımız, əlbəttə, təəccüb edəcəklər. Dözülməz cinayət...! Bu cinayət nədən ibarətdir, cani kimdir və kimə nisbət cinayət edib?

Bəşəriyyət aləminin inkişafı və insan mədəniyyətinin əsrlər boyu tərəqqisi nəticəsində bəşər cəmiyyətində bir para qəti və hətmi üsullar vücuda gəlmişdir ki, əvam demişkən sünni və şiə bu üsullara qaildir.

Dünyada olan bütün mədəni millətlərin təsdiq etdikləri üsullardan biri də milliyyət azadlığı prinsipidir.Məsələn, beynəlmiləl hüququn məcmuələrində dərc olunub, dünyanın ən əzəmətli demokrat dövlətləri tərəfindən təsdiq edilmiş Atlantik mənşuurunda hər xalqın müqəddaratı öz tərəfindən təyin edilmə…

Ətraflı

Azadlıq yolunun mübarizi şəhid Rəhim Səməd oğlu


Azadlıq yolunun mübarizi şəhid Rəhim Səməd oğlu

Ölkənin hər tərəfində olduğu kimi Ərdəbilin Kəhrəlan (Kəlxoran) kəndində kəndlilər ilin yarısından çoxunu küçələrdə, evlərdə, çöldə ağac kölgəsində oturub söhbət etməklə keçirirdilər.Burada da sənaye, texnik, tərəqqi və mədəniyyət ocaqları yox idi.Gerilik, işsizlik və yoxsulluq bu kəndin də başlıca cəhətlərindən idi.Ona görə də kəndlilər öz aralarında söhbət edərkən məxsusən bu məsələlərə toxunardılar.İstər - istəməz bu fəlakətlərin səbəbi də qismən ortaya çıxardı. Torpaqsızlıq, maliyyat və bəhrənin ağırlığı, maliklərin, dövlət məmurlarının ardı - arası kəsilməyən tələbatı kəndlilərin əksəriyyətini narahat edən təhmilat idi.Söhbət bu yerlərə çatanda Rəhim daha ətraflı danışardı.Tor…

Ətraflı

HƏQİQİ SİYASİ İŞÇİLƏR TƏRBİYƏ EDİLMƏLİ

HƏQİQİ SİYASİ İŞÇİLƏR TƏRBİYƏ EDİLMƏLİ

Firqə böyük bir siyasi təşkilatdır, o, bir dəstə savadsız və məlumatsız adamların yığıncağından ibarət ola bilməz Siyasi bir təşkilatın payası ehsasat üstündə durursa, o təşkilat uzun müddət davam edib böyük siyasi işlərin yükünə dözməz.Ehsasat və ani mənafelər dəyişib təğyir tapar, onların sayəsində toplanan cəmiyyətlərdə naçar yorulub ortadan getməyə məcbur olar.Əsaslı bir firqə düşüncə, anlaq və siyasi məlumat üstündə qurulmalı, üzvlərin birliyinə dayanmalıdır.

Minlərlə məlumatsız və siyasi biliksiz adamları bir neçə faydalı şüarlar ilə yığmaq mümkündür, lakun onları uzun müddət saxlamaq o vaxt mümk…

Ətraflı

Azadlıq yolunun mübarizi - FORUĞ NURİ


Azadlıq yolunun mübarizi - FORUĞ NURİ

Uti kəndi Əhər yaxınlığında yerləşən yaşayış məntəqələrindən biridir.Qaradağın bir çox kəndləri kimi burada da irtica ilə azadixah qüvvələr arasında tez - tez toqquşmalar baş verirdi.Kəndin kənar küçələrindən birində olan Foruğ Nurinin evi isə azadixahların, feodal özbaşınalığı və jandarm cinayətkarlığından təngə - zara gəlmişlərinin bir hissəsinin toplaşıb məsləhətləşdiyi bir yer idi. Foruğ Nuri oğlu vətənini və xalqını ürəkdən sevən, inqilabi ruhda yaşayan mübariz bir adam idi.O, istər bu kənddə, istərsə başqa kəndlərdə bəylərin, mübaşirlərin və jandarmaların törətdikləri cinayətlər haqqında izahat işləri aparır, kəndliləri ədalətsizliyə qarşı mübarizəyə, bu mübarizədə başqa azadixah qüvvələrl…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ HEYDƏR AFAQİ


21 AZƏR ŞƏHİDİ HEYDƏR AFAQİ

İran xalqlarının azadlıq və istiqlalı uğrunda mərdliklə mübarizə aparan, öz canını, hətta, bu yolda qurban verənlərdən biri də Heydər Afaqidir.Heydər 1290 - cı ildə Dizcrud mahalının Şişəvan kəndində kəndli ailəsində anadan olmuş (1911), 6 il molla məktəbində oxumuş, 12 yaşında isə atası vəfat etmişdir.Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq Heydər məktəbi tərk edib hələ gənc yaşlarında nökərçilik və biçinçilikə ailəsinə kömək etməyə məcbur olmuşdur. Gənc Heydərin, ümumiyyətlə, kəndlilərin əməyinin bəhrəsini mənimsəyən maliklərin, onların nümayəndə və mübaşirlərinin özbaşınalıqlarına dözməyib müqavimət göstərən Heydər dəfələrlə döyülür, təhqirə məruz qalır. Beləliklə, onun da ürəyində mülkədarlara və onları…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏRBƏLİ OĞLU


21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏRBƏLİ OĞLU

Həsən Zərbəli oğlu 1271 - ci ildə (1892) Muğanda kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, molla məktəbində təhsil aldıqdan sonra hələ kiçik yaşlarından əkinçiliklə məşğul olur.Atası vəfat etdikdən sonra isə ailənin bütün ağırlığı onun boynuna düşür.Həsən sonralar Biləsuvara köçür və nəhayət, iş və çörək dalınca başqa şəhərlərə də getməli olur.Ölkənin ayrı - ayrı şəhər və kəndlərində fəhləlik və muzdurluq edərək işlədiyi zaman zəhmətkeşlərin mövcud müstəbid rejim əleyhinə apardıqları mübarizə ilə yaxından tanış olur.Bir çoxları kimi o da məhrumiyyətlərə və zülmə qarşı mübarizə aparanların sırasına qoşulur. 1322 - ci ildə (1943) xalq hərəkatının şiddətləndiyi bir dövrdə Biləsuvarda olan Həsən z…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ SƏİDXAN TALIŞMİKAYILLI

 

21 AZƏR ŞƏHİDİ SƏİDXAN TALIŞMİKAYILLI

Səidxan Talışmikayılli Şahsevən tayfasındandır.O, 1291 - ci şəmsi ilində (1912) Muğanda anadan olmuşdur.Uşaqlıq dövründən başlayaraq Səidxan da ata və qardaşları ilə birlikdə maldarlıqla, bəzən də əkinçiliklə məşğulolur.Səidxanın ata və qardaşları Muğanda yaşadıqları dövrlərdə dövlətin, xanların, bəylərin təhmil etdikləri ağır vergilərə, cürbəcür ədalətsizliklərə dözmür, öz ana yurdlarını tərk etməyə məcbur olurlar.Səidxan bir müddətdən sonra ailəsi ilə birlikdə yenidən öz doğma elinə qayıdır.Muğan mahalının Poladlı kəndində yaşayır və yenə də əkinçiliklə məşğul olur.Rza xan istibdadı dövründə Səidxan yerli bəylərin və jandarm məmurlarının xalqa etdikləri zülmə və özünün başına gəl…

Ətraflı

ŞƏHİD MƏHƏMMƏDHƏSƏN RƏZZAQİ


ŞƏHİD MƏHƏMMƏDHƏSƏN RƏZZAQİ

Xalqımızın azafşdlığı, vətənimizin istiqlalı uğrunda imperializmə, səltənət dəstgahına qarşı aparılan mübarizə tariximiz xalqın mərd oğullarının fədakarlıq və qəhrəmanlıqları ilə zəngindir.Bu mərd insanların bir çoxu vətən və xalq uğrunda vuruşlarda ölümü böyük bir qəhrəmanlıqla , açıq gözlə qarşılamış, zalımlara əyilməmiş və beləliklə, xalq işinə və mərama sədaqət yolunda ən gözəl nümunələr göstərmişlər.Onların əziz xatirələri dönməzlik və mübarizlik simvolu kimi xalqın ürəyində yaşayır.Geniş kütlələr içərisində onların mübarizələri və həyatın son anlarındakı mübarizəyə çağıran sözləri haqqında xatirə və hekayətlər dildən - dilə gəzir.Beıə fədakar yoldaşlardan biri də Məhəmmədhəsən Rəzzaqidir.…

Ətraflı

Şəhid Ənuşirvan İbrahiminin xatirəsinə

Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin sədr müavini

Şəhid Ənuşirvan İbrahiminin xatirəsinə

Yoldaşlar, biz getdik, Yolumuzu siz davam edin!

1987-ci il sentyabrın 13-i günorta vaxtı idi. Uşaqlar süfrə qurmuşdular. Onlar stol arxasında oturmaq istəyərkən, kameranın qapısı açıldı. Ənuşirvanı səslədilər. Bir anlıqa urəklər sıxılıb və dodaqlarda gülüşlər qurudu. Onun vədəsi dolmuşdu. Ona günorta yeməyini  yeməyə belə icazə vermədilər. Ənuşirvan ayağa qalxmışdı. İlk növbədə kameraya ağır və  acı bir sükut çökdü, sonra məhbusların üzləri göz yaşları bürüdü. Ənuşirvanı güllələməyə aparırdılar. Gözlər onun ağzına dikilmişdi. O, bir söz deməli idi. Ənuşirvan qısa çıxış edərək belə söylədi: “Yoldaşlar, biz getdik, y…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ ƏZİM BOLƏNDİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ ƏZİM BOLƏNDİ

İran xalqlarının azadlıq və səadəti uğrunda həyatını qurban verən minlərlə mübarizlər sırasında Əzim Boləndinin də fəaliyyəti unudulmaz və xatirəsi əzizdir.

Əzim Boləndi Ərdəbil vilayətinin Ağmiyan kəndində əkinçiliklə məşğul olan zəhmətkeş ailədə 1292 - ci ildə (1913) anadan olmuşdur. Ərbab, mübaşir və dövlət məmurlarının zülmü nəticəsində öz vətənini tərk edən bu ailə 1302 - ci ildə (1923) yenidən Ərdəbilə qayıtmışdır.Bu zamandan etibarən Əzim Ərdəbil şəhərinin Sədi mədrədəsinə daxil olmuş və 1312 - ci ildə (1933) mədrəsənin 6 -cı klasını müvəffəqiyyətlə qurtara bilmişdir.Bu dövrdə onun nizam və vəzifə xidmətinə cəlb edilməsi, yenə də təhsildən ayrılmasına səbəb olmuşdur.Ə…

Ətraflı

VƏTƏNİN ŞƏRƏFLİ OĞLUNA

 

 

 

 

 

 

 

 

VƏTƏNİN ŞƏRƏFLİ OĞLUNA

(Firidun İbrahiminin xatirəsinə)

Dostum sənin xatirən əbədi munisimdir,

Səni düşündükcə mən, səni andıqca hər an,

İntiqam, iztirab, kin, alov alır könlümü!

Qanım dolur elə bil, çırpınır qəlbim haman.

Səninlə biz bir yolun, bir məramın dostuyuq,

Bir suyun, bir torpağın yaratdığı bir insan.

Hər zaman qəlbimiz də, andımız da bir olmuş

Bir əqidə sahibi, bir düşüncə, bir iman.

Sənin müqəddəs arzun, azadəlik, səadət

Bəxş etmək idi, dostum, bizim doğma ellərə,

İşıqlansın deyirdin bu səhralar, bu yerlər,

İndi də bu ölkədən günəş doğsun hər yerə.

D…

Ətraflı

FİRQƏMİZ İŞƏ BAŞLADI

FİRQƏMİZ İŞƏ BAŞLADI

İranda 20-ci əsrin görkəmli siyasətçisi Seyid Cəfər Pişəvəri 12 şəhrivər müraciətnamə və ya 12 Şəhrivər bəyanatının nəşri ilə bağlı “Firqəmiz işə başladı!” başlıqlı məqalə yazıb və 1324-cü il çəhrivərin 14-də “Azərbaycan” qəzetinin ilk nömrəsində dərc etmişdir. Bu məqalə 12 Şəhrivər müraciətnaməsinin təhlilində böyük mövqeyə malikdir. Ona görə də 12 Şəhrivərin nəşrinin 77-ci il dönümü üçün bu yazını Azərbaycan Demokrat Firqəsi saytının oxucularına təqdim edirik.

FİRQƏMİZ İŞƏ BAŞLADI

Düşənbə günü firqəmizin müraciətnaməsi1 intişar tapdı. Bu müraciətnamə xalqımız tərəfindən geniş təvəccеһ və böyük …

Ətraflı

QOŞAÇAYIN QƏHRƏMAN OĞLU ƏLİ MÜTİ

QOŞAÇAYIN QƏHRƏMAN OĞLU ƏLİ MÜTİ

Xalqımızın azadlıq və istiqlalı uğrunda illər boyu davam edən hərəkatı bir çox fədakar mübarizlərin də yetişib bərkiməsinə şərait yaratmışdır.Bu hərəkat genişlənib dərinləşdikcə mübariz istedadlsrın daha çox üzə çıxmasına səbəb olmuşdur.Belə istedadlardan biri də Əli Mütidir.O, vaxtilə Hizbe Tudə İranın və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sıralarında diqqətəlayiq mübarizə məktəbi keçmiş və nəhayət, xalq amalı uğrunda öz canını da qurban vermişdir.

Əli Müti Miyandab mahalının Şili kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuş, Miyandab şəhərində orta təhsil aldıqdan sonra 1320- ci şəmsi ilindən (1941) etibarən Miyandab teleq…

Ətraflı

Azadlıq yolunun fədaisi Qulaməli İsmayılzadə

Azadlıq yolunun fədaisi Qulaməli İsmayılzadə

Milli Demokratik hərəkatın qələbəsi uğrunda mərdliklə mübarizə aparan fədailərdən biri də Qulaməli İsmayılzadədir.İsmayılzadə Qulaməli 1301 - ci il şəmsi ilində (1922) Dizcərud mahalındakı İrvan kəndində muzdur kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Onun uşaqlıq dövrü çox ağır keçmiş, nökərçilik etdiyi xanın qapısında həmişə döyülüb təhqir olunmuşdur.Hələ kiçik yaşlarından zülm və istismara , təhqir və yoxsulluğa məruz qalmış Qulaməli 1322 - ci ildə ( miladi1943) Hizbe Tudə İranın sırslarına daxil olmişdur. İsmayılzadə hizbə ( partiyaya) daxil olduqdan sonra onun ən fəal üzvlərindən birinə çevrilir.O, həmişə belə deyirdi:" Mən hizbin sərbazıyam.Təşkilata lazım olan ən çətin tapşırıqları xa…

Ətraflı

MARAGANIN MƏŞHUR MƏŞRUTƏÇİSİ MİRZƏ HƏSƏN ŞÜKUHİ

MARAGANIN MƏŞHUR MƏŞRUTƏÇİSİ

MİRZƏ HƏSƏN ŞÜKUHİ

Mirzə Həsən Şükuhi Azərbaycanın azadixah və məşrutənin əhəmiyyətli dəstəkçilərindən biri idi.

Bu böyük insan öz səlahiyyəti çərçivəsində Azərbaycan və İran mədəniyyətinə dəyərli xidmətlər etmişdir və həyatını xalqın təhsil və maarifləndirilməsi, müstəmləkiçilik əleyhinə mübarizəyə həsr etmişdir.

Mirzə Həsən, Mirzə Mehdinin oğlu, atasının mağazasında bəzzazi işi ilə məşğul olub, lakin bu onun siyasət və ətrafında baş verən hadisələrdən baxımsızlığına səbəb olmayıb.

Mirzə Həsən Şükuhi 1862 - ci ildə Marağada anadan olub.O bir pedaqoq, şair, səyyah idi və öz şəxsi pulu il…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDAĞA MƏZLUMİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDAĞA MƏZLUMİ

1325 - ci ildə (1946) İran Silahlı Qüvvələri Azərbaycana xaincəsinə basqını zamanı faciəli surətdə qətlə yetirilən fədailərdən biri də Məhəmmədağa Məzlumidir.

Məzlumi Məşrutə hərəkatı dövründən başlayaraq azadlıq hərəkatına qoşulmuş, "İctimaiyyun - Amiyyun" təşkilatına ( sosial demokrat firqəsinə) , nəhayət, İran kommunist firqəsinə üzv olmuş və firqənin Ərdəbil təşkilatında gizli surətdə fəaliyyət göstərmişdir.

Geniş həyat təcrübəsinə malik olan Məhəmmədağa Məzlumi kütlələrlə işləməyi, kəndlilər arasında təbliğat - təşviqat işləri aparmağı çox yaxşı bacarırdı.O, gizli işi açıq mübarizə ilə əlaqələndirməkdə də ço…

Ətraflı

UNUDULMAZ MÜBARİZ - CƏLİL RASTANİ


UNUDULMAZ MÜBARİZ - CƏLİL RASTANİ

İran xalqlarının imperializm və irtica əleyhinə milli azadlıq hərəkatı mübarizə tariximizin ən mühüm, iftixarlı və həyəcanlı səhifələrini təşkil edir.Bu yolda İran xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının da ən sədaqətli və qorxmaz oğulları öz canlarını qurban verməkdən belə imtina etməmişlər və indi də etmirlər.Onlar İran xalqlarının azadlığı uğrunda vuruşmuşlar və mübarizələr tarixinə öz qanları ilə qızıl səhifələr yazmışlar.Buna görə də azadlıq uğrunda şəhid olanlar xalq tərəfindən heç zaman unudulmur və bu yolda canlarından keçmiş, xalqına və firqəsinə sadiq qalmış şəxslər axtarılıb tapılır və adları əbədiləşdirilir.…

Ətraflı