Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Azərbaycan Qəzeti"

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ MƏHBUB XOŞKƏLAM


AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

MƏHBUB XOŞKƏLAM

(1909 - 1946)

Məhbub Xoşkəlam 1288 - ci şəmsi ilində  (miladi 1909) Sərab məhalının Çöllü kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Torpaqsızlıq, rəhmsiz feodal istismarı, ölkədə hökm sürən ərbab - rəiyyətlik üsulu Məhbubu da hələ uşaq ikən böyük məhrumiyyətlərə düçar edir.O, məktəbə gedib oxumaq əvəzinə maliklərin təsərrüfatlarında işləməyə məcbur olmuşdu, ancaq yenə də əyalətin yaşayış vəziyyəti əvvəlki kimi dözülməz hal…

Ətraflı

blog post

ŞƏHİD SEYİD HƏSƏN SEYİD ƏSGƏR OĞLU

(1921 - 1946)

21 Azər hərəkatı özünün ən yüksək mərhələsinə yaxınlaşdığı günlərdə Sərab fədai dəstələri sıralarında uca boylu, çevik bir cavan öz cəsarəti ilə silahdaşlarının diqqətini cəlb edirdi.Bu cavan Seyid Həsən Seyid Əsgər oğlu idi.O, 1300 - cü şəmsi ilində (1921) Sərab mahalının Espostan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Seyid Həsən Sərabda ibtidai təhsil aldıqdan sonra maddi həyat şəraitinin ağırlığı üzündən öz təhsil…

Ətraflı

ABBASƏLİ PƏNBEYİ (1897 - 1977)

ABBASƏLİ PƏNBEYİ

(1897 - 1977)

Abbasəli Kərbəlayı Baxşəli oğlu Pənbeyi 1897 -

ci ildə (h.ş.1276) Miyana şəhərində anadan olmuşdur.

Abbasəli Pənbeyi Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvəri hökumətinin fədailərindən olmuşdur.Atası Kərbəlayı Baxşəli və anası Zabitənin verdiyi tərbiyə onun həyatında mühüm rol oynamışdır.

Cənubi Azərbaycanda 1945 - ci ildə başlanan azadlıq hərəkatında Abbasəli Pənbeyi də fəal iştirak etm…

Ətraflı

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ İMANƏLİ AĞAƏIİ OĞLU

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ İMANƏLİ AĞAƏIİ OĞLU

İmanəli Ağaəli oğlu 1266 - cı şəmsi ilində Ərdəbil vilayətinin Ağa Bağır kəndində anadan olmuşdur. Yoxsul kəndli ailəsindən olan İmanəli hələ cavan ikən iş tapmaq məqsədilə kargər  (fəhlə) məntəqələrinə getməli olur. Kargərlərin mütəşəkkil mübarizələrində iştirak etmək onun azadlıq şüurunu daha da möhkəmləndirir. İmanəli ,Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə genişlənən azadlıq hərəkatında fəal surətdə iştirak edir.Ərdəbildə"Zid…

Ətraflı

Balaş «Azəroğlu»nun xatirələrindən

 

Balaş «Azəroğlu»nun xatirələrindən

Balaş «Azəroğlu»nun xatirələrindən; əlli il ayrılıqdan sonra vətənə döndüm …. 1325-ci ilin azər ayının iyirmisi hava qaralan kimi, şəhərin kənar məhələlərində güllə səsləri eşidilməyə başladı. Bu güllələrin çoxu adamları vahiməyə salmaq üçün havaya atılan güllələr idi. Yolum Səttar xan küçəsindən idi. Yolda «Firidun İbrahimi»yə rast gəldim, görüşdük. Çox pərt idi, hara getdiyini soruşdum. Mərkəzi komitəni göstərdi.…

Ətraflı

blog post

“ 21 Azər” Hərəkatının 73-cü ildönümü İstiqlal Muzeyində qeyd olundu

Məruzə, alim sözü və canlı şahidlərin çıxışları

Ötən şənbə günü İstiqlal Muzeyində “ 21 Azər” Hərəkatının 73-cü ildönümü qeyd olundu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin və “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin birgə keçirdikləri tədbirdə hər iki qurumun təmsilçiləri, alimlər, təhqiqatçılar, media təmsilçiləri iştirak etdilər.…

Ətraflı

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

 

 

 

 

 

 

 

 


“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

№- 4 (106) noyabr 2018 – ci il

 

Ətraflı

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

 

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

№ 2 - 3 (104-105) fevral - mart 2018 – ci il

 

 

 

Ətraflı

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri № (103) 15 yanvar 2018 – ci il

“Azərbaycan” qəzeti, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz)” kitabı ABŞ –da təqdim olundu

“Azərbaycan” qəzeti, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz)” kitabı ABŞ –da təqdim olundu

Nəşrin sponsoru Şimali Koliforniyadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzidir

Bu günlərdə “Elm və təhsil” Nəşriyyatında “Azərbaycan” qəzeti, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz) kitabının çapdan çıxması respublika ictimaiyyətinə və xarici ölkələrin oxucularına mötəbər nəşrin saylar…

Ətraflı

Mühacir 18 noyabr 2017-ci il N 05

Mühacir 30 iyul 2017-ci il N 03

Mühacir 22 may 2017-ci il N 02

Mühacir 30 noyabr 2016-ci il N 03

Mühacir 12 oktyabr 2016-cı il

Mühacir

16 blog posts