Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Azərbaycan Qəzeti

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ MƏHBUB XOŞKƏLAM


AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

MƏHBUB XOŞKƏLAM

(1909 - 1946)

Məhbub Xoşkəlam 1288 - ci şəmsi ilində  (miladi 1909) Sərab məhalının Çöllü kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Torpaqsızlıq, rəhmsiz feodal istismarı, ölkədə hökm sürən ərbab - rəiyyətlik üsulu Məhbubu da hələ uşaq ikən böyük məhrumiyyətlərə düçar edir.O, məktəbə gedib oxumaq əvəzinə maliklərin təsərrüfatlarında işləməyə məcbur olmuşdu, ancaq yenə də əyalətin yaşayış vəziyyəti əvvəlki kimi dözülməz halda qalır.Məhbub hələ cavan ikən öz doğma kəndindən baş götürüb iş dalınca şəhərlərə getməli olsa da həyat şəraitinin ağırlığından yaxa qurtara bilmir.O, İranın mövcud irtica quruluşunun ağırlığını öz çiyinlərində hiss etdikcə ona qarşı daha çox nifrə…

Ətraflı

blog post

ŞƏHİD SEYİD HƏSƏN SEYİD ƏSGƏR OĞLU

(1921 - 1946)

21 Azər hərəkatı özünün ən yüksək mərhələsinə yaxınlaşdığı günlərdə Sərab fədai dəstələri sıralarında uca boylu, çevik bir cavan öz cəsarəti ilə silahdaşlarının diqqətini cəlb edirdi.Bu cavan Seyid Həsən Seyid Əsgər oğlu idi.O, 1300 - cü şəmsi ilində (1921) Sərab mahalının Espostan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Seyid Həsən Sərabda ibtidai təhsil aldıqdan sonra maddi həyat şəraitinin ağırlığı üzündən öz təhsilini davam etdirə bilməyib iş tapmaqdan ötrü Tehrana müsafirət etmiş, bir müddət orada yaşayıb işləməli olmuşdur.

Rza xan diktatorluğunun süqutundan sonra az…

Ətraflı

ABBASƏLİ PƏNBEYİ (1897 - 1977)

ABBASƏLİ PƏNBEYİ

(1897 - 1977)

Abbasəli Kərbəlayı Baxşəli oğlu Pənbeyi 1897 -

ci ildə (h.ş.1276) Miyana şəhərində anadan olmuşdur.

Abbasəli Pənbeyi Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvəri hökumətinin fədailərindən olmuşdur.Atası Kərbəlayı Baxşəli və anası Zabitənin verdiyi tərbiyə onun həyatında mühüm rol oynamışdır.

Cənubi Azərbaycanda 1945 - ci ildə başlanan azadlıq hərəkatında Abbasəli Pənbeyi də fəal iştirak etmiş və ayrı - ayrı təşkilatlara rəhbərlik etmişdir.O, gənc yaşlarından dindar bir insan olmuşdur.Rza şah Pəhləvi dövründə həmişə haqq və ədalətin müdafiəçisi olmuş, Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarananda Miyanada fədai dəstələrinin hazırlanmasında, baş…

Ətraflı

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ İMANƏLİ AĞAƏIİ OĞLU

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ İMANƏLİ AĞAƏIİ OĞLU

İmanəli Ağaəli oğlu 1266 - cı şəmsi ilində Ərdəbil vilayətinin Ağa Bağır kəndində anadan olmuşdur. Yoxsul kəndli ailəsindən olan İmanəli hələ cavan ikən iş tapmaq məqsədilə kargər  (fəhlə) məntəqələrinə getməli olur. Kargərlərin mütəşəkkil mübarizələrində iştirak etmək onun azadlıq şüurunu daha da möhkəmləndirir. İmanəli ,Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə genişlənən azadlıq hərəkatında fəal surətdə iştirak edir.Ərdəbildə"Ziddi faşist cəmiyyəti"nin üzvü olan İmanəli məharətli təbliğatçı kimi kəndləri gəzir və zəhərli faşizm təbliğatına qarşı öz siyasi işini aparırdı.…

Ətraflı

Balaş «Azəroğlu»nun xatirələrindən

 

Balaş «Azəroğlu»nun xatirələrindən

Balaş «Azəroğlu»nun xatirələrindən; əlli il ayrılıqdan sonra vətənə döndüm …. 1325-ci ilin azər ayının iyirmisi hava qaralan kimi, şəhərin kənar məhələlərində güllə səsləri eşidilməyə başladı. Bu güllələrin çoxu adamları vahiməyə salmaq üçün havaya atılan güllələr idi. Yolum Səttar xan küçəsindən idi. Yolda «Firidun İbrahimi»yə rast gəldim, görüşdük. Çox pərt idi, hara getdiyini soruşdum. Mərkəzi komitəni göstərdi.

Mən evə çatanda atamın həyət qapısı ağzında nigəran dayandığını gördüm. Məsələ aydın idi, bir tərəfdən də güllə səsləri çoxalırdı. Atam məni qorxutmamaq üçün təmkinini pozmadan astadan: «uşaqlar, «…

Ətraflı

blog post

“ 21 Azər” Hərəkatının 73-cü ildönümü İstiqlal Muzeyində qeyd olundu

Məruzə, alim sözü və canlı şahidlərin çıxışları

Ötən şənbə günü İstiqlal Muzeyində “ 21 Azər” Hərəkatının 73-cü ildönümü qeyd olundu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin və “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin birgə keçirdikləri tədbirdə hər iki qurumun təmsilçiləri, alimlər, təhqiqatçılar, media təmsilçiləri iştirak etdilər.

Öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin, firqənin və inqilabın rəhbəri Seyid Cəfər Pişəvərinin, onun silahdaşlarının, mühacirətdə dünyasını dəyişən insanların xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Ətraflı

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

 

 

 

 

 

 

 

 


“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

№- 4 (106) noyabr 2018 – ci il

 

Ətraflı

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

 

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri

№ 2 - 3 (104-105) fevral - mart 2018 – ci il

 

 

 

Ətraflı

“İranli Mühacirlar Camiyyati” İctimai Birliyinin mƏtbu naşri № (103) 15 yanvar 2018 – ci il

“Azərbaycan” qəzeti, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz)” kitabı ABŞ –da təqdim olundu

“Azərbaycan” qəzeti, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz)” kitabı ABŞ –da təqdim olundu

Nəşrin sponsoru Şimali Koliforniyadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzidir

Bu günlərdə “Elm və təhsil” Nəşriyyatında “Azərbaycan” qəzeti, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz) kitabının çapdan çıxması respublika ictimaiyyətinə və xarici ölkələrin oxucularına mötəbər nəşrin sayları ilə əyani tanış olmaq imkanı yaradıb. Topluda qəzetin Təbrizdə işıq üzü görən bütün 370 sayının yer alması oxucuları, alimləri təhqiqatçıları bunun üçün arxivlərə baş çəkmə qayğılarından azad edəcəkdir. Kitabın nəşrini maliyyələşdirən Şimali Kolifo…

Ətraflı

Mühacir 18 noyabr 2017-ci il N 05

Mühacir 30 iyul 2017-ci il N 03

Mühacir 22 may 2017-ci il N 02

Mühacir 30 noyabr 2016-ci il N 03

Mühacir 12 oktyabr 2016-cı il

Mühacir

1

2-3

4-5

6-7

8