Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

TAĞI MUSƏVİNİN MÜHACİR HƏYATI

TAĞI MUSƏVİNİN MÜHACİR HƏYATI

1945 - ci ildə "Azərbaycan" ruznaməsinin 110 - cu sayında Seyid Cəfər Pişəvəri öz məqaləsində yazır:"Azərbaycan Milli Hökuməti qeyd edir ki, Azərbaycan qəhrəman, namuslu və şücaətli oğullarından təşkil tapmış fədai dəstələri xalqın milli azadlıq nəhzətinin qurulmasında fövqəladə böyük xidmət və fədakarlıq göstərmişdir.Əlinə silah alıb qışın soyuq gecələrində çöllərdə və dağlarda mürtəcelərlə mübarizə aparmış və milli - demokratik azadlığımızı öz qanları ilə təmin etmiş fədailərimizin böyük qəhrəmanlığ…

Read more

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı

Xalqımızı dövlət aparatına yaxınlaşdırmaq və cəmiyyətin ehtiyaclarını sadə bir şəkildə anlamaq və həmçinin milli dili və mədəniyyətimizin tərəqqi və təkamül yollarını təmizləmək üçün Azərbaycan Milli Hökuməti özünün 6 yanvar 1946 - cı il tarixli iclasında aşağıdakı qərarı qəbul etmişdir:

1.Bu gündən etibarən Azərbaycanda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili hesab olunur.Dövlətin qərarları və rəsmi elanları, həmçinin xalq qoşunları…

Read more

CƏFƏR MÜCİRİ


CƏFƏR MÜCİRİ

Cəfər Müciri Məmməd Hüseyn oğlu 1914 - cü ildə Təbriz şəhərində xalçaçılıqla məşğul olan sənətkar ailəsində dünyaya göz açmışdır.O, Təbriz şəhərində xalça toxumaq sənətini öyrənmiş, işləyə - işləyə ibtidai və orta məktəbdə oxumuşdur. 1938 - 1939 - cu illərdə Təbrizdə hərbi məktəbə daxil olmuş, məktəbi qurtardıqdan sonra Tehranda topçuluq ixtisası üzr ali zabitlik məktəbində oxumuş, 1941 -ci ildə məktəbi bitirmişdir.1941 - ci ildən 1944 - cü ilə qədər İranın müxtəlif vilayətlərinin şahlıq rejimi qoşun hissələrində topç…

Read more

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Heydər olğu Əliyevə                                  

 

“İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyi olaraq Sizi yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə bu şərəfli vəzifənizinin icrasında, Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının rifahi naminə qarşıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik.

Read more

ZƏNCAN ƏHALİSİNƏ

ZƏNCAN ƏHALİSİNƏ

Bu gündən etibarən Zəncan əhalisinə elan olunur: Azərbaycan Milli Hökuməti bütün Azərbaycan ölkəsində azadlıq əleyhinə mübarizə aparan və xalqımızın zərərinə çalışıb mürtəcelərin mənafeyinə işləyən canilərin həyata keçirdikləri fitnələri pozub xalqımızın yaxasını onların quldur və qolçomaqlar vasitəsilə həyata keçirən əllərindən qurtaracaqdır.

İndi Azərbaycan xalqı millət həyati üfüqlərini qara buludlardan təmizləyib Milli Hökumətimizin mədəniyyət və maarif …

Read more

Mübariz və İnqilabçı şair Əli Tudənin 100 illik yubileyinin anma mərasimi!

Mübariz və İnqilabçı şair Əli Tudənin

100 illik yubileyinin anma mərasimi!

1402-ci il bəhmən ayının 13-ü(02.02.2024) günü mübariz və inqilabçı şair Əli Cavadzadənin(Əli Tudə) anadan olmasının 100 illiyinə təsadüf edir. Əli Cavadzadəİran Tüdə Partiyasının üzvlərindən biri olaraq  bir çox tudəçi kimi Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandıqda 21 Azər Hərəkatına qoşulmuş və Azərbaycanın muxtar hökumətinin(1324-1325) formalaşmasında həlledici rol oynamışdır.

Əli Tudə Milli Hö…

Read more

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

Məhəmmədtağı xan 1268 - ci ildə (miladi 1888, 5 aprel) fərvərvərdin ayının 25 - də Təbriz şəhərində anadan olmuş, Məşrutə hərəkatının qızğın dövründə həmin şəhərin " Loğmaniyyə" mədrəsəsində, Tehranda hərbi məktəbdə oxumuşdur.O zaman İranın jandarm adlanan silahlı qüvvələrinin bir hissəsinə, bunların təlim və tədris işinə,suvari əfsərlərə başçılıq etmişdir.Məhəmmədtağı xan da hərbi məktəbdə oxuduğu zaman tərcüməçilik və sonra da müəllimliklə məşğul olur.Hərbi qulluqda göstərdiyi ləyaqətə görə 1291 -…

Read more

Yeni Milad İliniz Mübarək!

Yeni Milad İliniz Mübarək!

Yeni il əvvəlki illərdən daha yaxşı, sülh və əmin-amanlıq, müharibələr və qanlı günlərin bitməsi ili olmasını arzulayaraq,  əziz soydaşlarımız, xüsusi ilə də xalqımızın məhrumiyyətdə olan zəhmətkeşləri üçün azadlıq və sosial ədalət ilinin  olacağına ümid edirik.

Read more

FƏDAİ - ALİM ƏHMƏD BƏY ŞEYBANİ

 

FƏDAİ - ALİM ƏHMƏD BƏY ŞEYBANİ

(1905 - 1967)

"Əhməd bəy Şeybani Astara ziyalıları arasında özünəməxsus mövqeyə malik bir insan idi.O öz xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparan görkəmli şəxsiyyətlərlə birlikdə siyasi hərəkata qoşulmuş, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sıralarında yorulmaz fəaliyyər göstərmişdir..."

Əmirəli Lahrudi

(1985 -2015 - ci illərdə ADFMK - nln sədri)

Azərbaycan xalqının görkəmli fədailərindən biri də Əhməd bəy Ağabəy oğlu Şeybanidir.O, 1905 -…

Read more

Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasının 78-ci ildönümü münasibətilə

 

Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasının 78-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin elanı

 

Əziz vətəndaşlar, əziz yoldaşlar!

21 Azər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının azadlığa nail olması, ölkədə irtica və istibdad rejiminə qarşı qalib gəlməsi üçün böyük bir hərəkat və qiyamı xatırladır.

Bu gün Azərbaycan xalqının iradəsi yurdumuzda milli zülm, istibdad, irtica və imperializm üzərində qələbə çaldı. Ge…

Read more