Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

ŞƏHİD HEYDƏR ƏLİ BAĞERİ

ŞƏHİD HEYDƏR ƏLİ BAĞERİ

Heydər Əli Bağer oğlu 1298 - ci şəmsi ilində (1919) Məmeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, doğulduğu kənddə köhnə üsulda bir müddət təhsil almış, sonralar isə yoxsul ailəsinə kömək etmək üçün əkinçiliklə məşğul olmuşdur.

Heydər Əli də başqa Azərbaycan kəndliləri kimi il uzunu işlədiyi halda əkin ili başa çatdıqda necə deyərlər; əli xəmir qarnı ac qalırdı.Başqa kəndlilər kimi o da yerli mülkədarlar tərəfindən rəhmsizcəsinə istismar olunduğu …

Ətraflı

ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN DOKTOR NÜSRƏT BAĞERİ


ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN DOKTOR

NÜSRƏT BAĞERİ

(1904 - 1946)

Təbriz şəhərində "Kərim xan meydanı" yaxınlığından keçənlər doktor Nüsrət Bağerinin həkimxana tablosuna cəlb olardı.Şəhərin birinci və ikinci nahiyələrində yaşayan ailələrin əksəri onunla daha yaxından tanış idilər.Hamı onu nəcib insan, məharətli həkim kimi tərifləyirdi. Ona görə də onun həkimxanasına müraciət edənlərin sayı nisbətən çox idi.Rza xan diktatorluğu dağıldıqdan sonra bu həkimxanaya gət - gel edənlərin sayı daha da çoxalmışdı. Həmin nahiyələ…

Ətraflı

AZADLIQ FƏDAİSİ QULAMHÜSEYN NASİRİ

AZADLIQ FƏDAİSİ QULAMHÜSEYN NASİRİ

(1906 - 1946)

Qulamhüseyn Nasiri ucaboy, alagöz bir adam idi.Onun zahiri, şəxsi əlamətləri haqqında başlıca olaraq yuxarıdakı cümlə ilə qənaətlənmək, mənəvi keyfiyyəti də əsasən bir neçə sözlə qeyd etmək olar.Nasiri hər cürə ictimai ədalətsizliyin düşməni, heç nədən qorxmayan mübariz, düzgün, tədbirli fərmandeh və gözəl bəşəri xüsusiyyətlərə malik bir insan idi.Lakin onun bir sıra zahiri əlamətləri ilə daxili xüsusiyyətlərini müqayisə etdikdə zahiri adama elə gəlirdi ki,guya Nasirinun şəxsiyyət…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azabdlıq Layihəsi) ondördüncü hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azabdlıq Layihəsi)

ondördüncü hissə

Dr: Məhəmmədhüseyn Yəyai

Dördüncü geniş plenumun sonuncu günündə Azərbaycan Demokrat Firqəsi ilə İran Tudə Partiyasının birləşməsi partiyanın Mərkəzi Komitəsinin bəzi üzvləri tərəfindən xatırlalanarkən bir qrup partiya kadrları, xüsusən də zabit üzvlərin kəskin etirazına səbəb olduə Plenomun sonunda gələcəkdə böhrandan çıxış yolu üçün olunan tövsiyələrə əsasən mərkəzi komitənin İcraiyyə heyəti hər dörd aydan bir plenomun təşkil etməyə məcbu…

Ətraflı

Seyid Cəfər Pişəvərinin bəzi məqalələri

Seyid Cəfər Pişəvərinin bəzi məqalələri

1945 - ci il sentyabr ayının 3 - də Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranması münasibətilə 3 sentyabr müraciətnaməsi nəşr edilmişdir.Bu müraciətnamə xalqımız tərəfindən geniş və böyük rəğbətlə qarşılandı.Minlərlə azərbaycanlı Azərbaycan şəhərlərində müraciətnamə yapışdırılmış divarların qarşısında toplanıb onu ürək döyüntüsü ilə axıra qədər oxuyurdular. Onlar düşündü, alqışlandı, bu vasitə ilə səadət və azadlığı üçün yol açıldığını hiss etdi.…

Ətraflı

21 Azər hərəkatının şəhidi ƏHMƏD CÖVDƏT (1911 - 1946)


21 Azər hərəkatının şəhidi ƏHMƏD CÖVDƏT

(1911 - 1946)

1290 - cı şəmsi ilində (1911) Təbriz şəhərində anadan olmuş Əhməd Cövdət ibtidai və orta məktəbləri imtiyazla qurtardıqdan sonra ,

1314 - cü ildə (1935) Tehranın hərbi əfsərlik  (zabitlik) məktəbinə daxil olur.İki il sonra, həmin məktəbi topxana ixtisası üzrə leytenantlıq rütbəsilə qurtaran Cövdət İran ordusunun müxtəlif hissələrində xidmət edərkən oğru və cinayətkar fərmandehlər əleyhinə mübarizə aparmalı olur.Bu iş təzəcə xidmətə başlamış gənc b…

Ətraflı

HÜSEYN CƏLAYİ KİMDİR? (1903 - 1946)

HÜSEYN CƏLAYİ KİMDİR?

(1903 - 1946)

İrtica və imperializmə qarşı mübarizələrdə şəhid olmuş qəhrəman fədailərdən biri də Hüseyn Cəlayidir.

Cəlayi Hüseyn İbrahim oğlu 1282 - ci ildə  (miladi 1903 - cü il) Ərdəbil şəhərində sənətkar ailəsində (başmaqçı) anadan olmuşdur.Hüseyn də bir çoxları kimi uşaqlıq dövrünü ağır məhrumiyyətlər içərisində keçirmiş olsa da, müəyyən müddət məktəbdə təhsil almağa imkan tapır.Ancaq illər ötdükcə yaşayış və məktəb xərclərinin artması ilə o, təhsilini tərk etməyə məcbur olur.Bir …

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ (POLKOVNİKİ) QULAMRZA CAVİDAN

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN

SƏRHƏNGİ (POLKOVNİKİ)

QULAMRZA CAVİDAN

(1911 - 1947)

1290 - cı ildə (miladi 1911) Sərabda kəndli ailəsində anadan olmuş Qulamrza Cavidan azadlıq yolunun mübarizlərindən biri olmuşdur.Bilikli, açıq fikirli və mətin iradəli Qulamrza Cavidan öz şərəfli həyatını vətənin istiqlalı və xalqın azadlığı uğrunda mübarizədə qurban vermişdir.

Rza xan diktatorluğunun süqutundan sonra demokratik hərəkatın yenidən canlandığı bir dövrdə İran fəhlə təbəqəsinin yen…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ CƏFƏR SOLTANİ AZAD

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN

SƏRHƏNGİ CƏFƏR SOLTANİ AZAD

(1917 - 1947)

Cəfər Siltani Azadın öz məslək yoldaşlarına dəqiq və həssas yanaşması, onlara bəslədiyi incə, təsirli və qayğılı münasibət onun dostlarının yadından heç vaxt çıxmaz.Soltani Azadın nə tək yaxın dostları, hətta onunla bir neçə dəfə təsadüf edən adamlarda bu gözəl insani xüsusiyyətləri dərhal hiss edər və onların məftunu olardılar.İnsan ləyaqətinə, insanlara olduğu kimi yüksək qiymət vermək, onların şərəf və hüququnu hər bir təcavüzə qarşı müdafiə etmə…

Ətraflı

Azərbaycan Milli hökuməinin yaranmasının 76-ci ildönümü münasibəti ilə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Bəyanatı

 

 

Azərbaycan Milli hökuməinin yaranmasının 76-ci ildönümü münasibəti ilə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Bəyanatı

Əziz həmvətənlər!

76 il əvvəl, 1945-ci il dekabrın 12-də Azərbaycan Demokrat Firqəsi və Seyid Cəfər Pişəvəri məsləkdaşlarının  rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Milli Hərəkatı qalib gələrək, Azərbaycan Milli Hökuməti quruldu.

Azərbaycanın muxtariyyəti uğrunda hərəkat Azərbaycanın bir sıra tanınmış mübarizlərinin və Seyid Cəfər Pişəvərinin 12 şəhrivər 1324-cü il tarixl…

Ətraflı