Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Daxili Xəbərlər"

FOLKLORŞÜNAS ALİM MƏHƏMMƏDƏLİ FƏRZANƏ (QÖVSİ)

FOLKLORŞÜNAS ALİM MƏHƏMMƏDƏLİ FƏRZANƏ

(QÖVSİ)

Məhəmmədəli Əkbər oğlu Fərzanə 1923 - cü ildə Təbrizin Çayqırağı məhəlləsində anadan olmuşdur.Atası Təbrizin köklü nəslindən, anası isə Qaradağda yaşayan Çobanilər tayfasından olub.M.Fərzanənin atası 1905 - 1911 - ci illəri əhatə edən Məşrutə inqilabının iştirakçılarından idi.İlk təhsilini məhəllə məktəbində və mədrəsədə fars dilində alıb.1942 - ci ildə Təbriz Universitetindəki pedaqoji kurslarda təhsilini davam etdirmişdir. O…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏHİRİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏHİRİ

Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Həsən Zəhiri 1921 - ci ildə (1300) Xoy şəhərində anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini doğma şəhərində almış, orta təhsilini Təbriz şəhərində Firdovsi məktəbində başa çatdırmışdır.H.Zahiri bir il  ali mühəndislik məktəbində oxuduqdan sonra , 1941 - ci ildə (1320) Tehranın hərbi zabitlik məktəbinə daxil olmuş və iki il sonra məktəbi topçu leytenant rütbəsi ilə bitirmişdir.Təhsil dövründə həmişə birincilik qazanan Həsən …

Ətraflı

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ


 

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ

(1269;1890 - 1325;1946)

"Azərbaycan oğulları mənim intiqamımı alacaq -lar.Azadlıq ağacı şəhidlərin qanı ilə suvarıldıqda daha çox bar verəcəkdir."

Səriyyə Şahsevən qızı

Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində qəhrəmanlıq mücəssəməsinə çevrilən Şahsevən qızı Səriyyə 1325 - ci ildə (1946)  qəddar Məhəmməd Rza şah Pəhləvi rejiminə qarşı Ərdəbil və Müzəffərinin 15 km - də, Savalan dağının ətrafında yerləşən Sumərin kəndində 25 gün q…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MLLİ HÖKUMƏTİNİN GENERALI QULAM YƏHYA DANİŞYAN

AZƏRBAYCAN MLLİ HÖKUMƏTİNİN GENERALI

QULAM YƏHYA DANİŞYAN

(1906, Sərab - 1989 Bakı)

☆1286 - 1365☆

Azərbaycan Milli Hökumətinin qəhrəman fədaisi Danişyan Qulam Yəhya oğlu 1906 - cı ildə Sərab mahalının Əskərabad(Əsgəvar) kəndində yoxsul kəndli ailədində anadan olmuşdur.Ailədə özü ilə bərabər iki qardaşı və bir bacısı olmuşdur.Ağır vəziyyətdə yaşayan ailənin başçısı Bakıya, oradan da Rusiyaya işləməyə getmiş və qardaşları orada vəfat etmişdir..Atası yenidən Bakıya qa…

Ətraflı

QURBANƏLİ(QULU) SÜBHİ NURİ -

QURBANƏLİ(QULU) SÜBHİ NURİ

BABƏK KİMİ ÖLÜM VƏ CƏLLADA XOR BAXAN FƏDAİ FƏHLƏ

☆☆☆☆☆

(1286,1907 - 1326, 1947)

Babək iyirmi il igidcəsinə xalq mübarizəsini xəlifəyə qarşı etdikdən sonra, xain kimsənin əli ilə tutuldu, Bağdad şəhərinə xəlifənin yanına aparıldı.Xəlifə bir neçə sorğu cavabında Babəkdən eşitdiyi sarsıdıcı cavabdan hirslənərək, cəllada əmr etdi onun bir qolunu kəssin.Babək kəsik qolundan fışıltı ilə axan qanını üzünə sürtdü.…

Ətraflı

Görkəmli Ziyalı Həsən Riyazi (İldırım) vəfat etdi

Görkəmli Ziyalı Həsən Riyazi (İldırım) vəfat etdi

1400-cü il avqust ayının 19- da görkəmli ziyalı, şair jurnalist və onkoloq Həsən Riyazı(ildırım) 63 ya.ında Covid-19 epidemya virusuna yuluxma səbəbindən Tehrandakı bir xəstəxanada hayatla əbədi vədalaşmışdır. Bu acı xəbər Azərbaycan Demokrat Firqəsi olaraq bizi də dərindən sarsıtdı.

O, Tehrandakı Azərbaycan Ədəbi Dərnəklərinin qurucularından biri idi və xərçəng xəstələrinə yoluxan yoxsul in…

Ətraflı

MƏMMƏDƏLİ MÜSƏDDİQ

MƏMMƏDƏLİ MÜSƏDDİQ

(1922 - 1997)

Məmmədəli Hüseyn oğlu Müsəddiq 1922 - ci ilin mart ayının 21 - də Cənubi Azərbaycanın Gərməri vilayətinin Yengicə kəndində( Bərvanə Yengicəsi) anadan olmuşdur.O, ilk təhsilini əvvəl dini mədrəsədə, sonradan isə Yengicədə dövlət məktəbində almışdır.Ailəsi Miyana şəhərinə köçdükdən sonra təhsilini orada davam etdirmişdir.10 yaşına qədər M.Müsəddiq kənddə, ondan sonra 24 yaşına qədər Miyana şəhərində yaşamışdır.Ailənin üçüncü övladı olan Məmmədəli h…

Ətraflı

Cavanşir Bəhmani: Dinc həyat bizim əsas dəyərimizdir.

Cavanşir Bəhmani:

Dinc həyat bizim əsas dəyərimizdir.

"Oh, necə bir tipajdır!", -  tanış olduğum nəqliyyat şöbəsinin möhtəşəm sürücüsünə baxaraq "İvan Vasilyeviç peşəsini dəyişir" filmindəki rejissor Yakinin ifadəsi yadıma düşdü. Biz əhəmiyyətli səbəb münasibətilə görüşürük: zavod işçimiz Cavanşir Bəhməni  əfqan-döyüşçüsüdür və "Avtozavodçu" qazetinin növbəti qəhrəmandır. Görüşümüz Sovet İttifaqı qoşunlarının məhdud  kontingentinin Əfqanıstandan çıxarılmasının növbəti ildönümünə …

Ətraflı

ƏJDƏR BALDARİ


ƏJDƏR BALDARİ

Əjdər Baldari 1281 - ci şəmsi ilində (1902) Sərab şəhərində anadan olmuşdur.Şəhrivər hadisəsindən əvvəl Əjdər işləmək üçün öz mübarizə dostu Qulamrza Cavidanla birlikdə Tehrana getmişdi.Əjdər Baldari orada Tehran zəhmətkeşlərinin həyatı ilə yaxından tanış olur. Onların istismara və ədalətsizliyə qarşı mübarizələrində də iştirak edir.1320 - ci ildə  (1941) Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə İran xalqlarının faşizm və daxili irtica əleyhinə hərəkatı canlanmağa başladığ…

Ətraflı

ŞƏHİD HƏSƏN QASİMİ

ŞƏHİD HƏSƏN QASİMİ

İran ordusunun pozulmuş mühitini tərk edib Azərbaycan Xalq Qoşunlarında xidmər edən mütərəqqi fikirli, azadixah zabitlərdən (əfsərlərdən) biri də Həsən Qasimi idi.

1290 - ncı şəmsi ilində ( 1911 - ci il, miladi) Tehranda anadan olmuş Qasimi ibtidai təhsilini "Şərəf" mədrəsəsində almışdı.O, təhsilini davam etdirmək üçün Tehranın hərbi orta məktəbini bitirir və 1315 - ci ildə (1936) hərbi əfsərlik(zabitlik) məktəbini qurtardıqdan sonra İran …

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN FƏDAİ ZABİTİ ƏBÜLHƏSƏN RƏHMANİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN FƏDAİ

ZABİTİ ƏBÜLHƏSƏN RƏHMANİ

(1910 - 1987)

Əbülhəsən Rəhmani 1910 - cu ildə Təbrizdə anadan olmuşdur.Atası Əli Rəhmani, "Zərqam Homayun" ləqəbi ilə Səttarxan hərəkatının fəal iştirakçılarından biri olmuşdur.

Əbülhəsən Rəhmani orta məktəbi Təbriz şəhərində bitirmişdir. 1927 - ci ildə İran Kommunist Partiyasının üzvü olmuşdur.1928 - ci ildə Moskva Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 1931 - ci ildə həmin uni…

Ətraflı

SÖHRAB TAHİR

SÖHRAB TAHİR

(1926 - 2016)

Müasir Azərbaycan demokratik poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri də Söhrab Tahirdir.O, yaradıcılığa 50 - ci illərdə başlamışdır.Azərbaycan ədəbiyyatında istedadlı şair, publisist və nasir kimi tanınır.

Söhrab Tahir (Tahiri) Əbülfəz oğlu 1926 - cı il mayın 27 - də Cənubi Azərbaycanın Astara şəhərində anadan olmuşdur.Əbülfəz kişi ata - baba sənəti dəmirçiliklə ailəsini dolandırırdı. Əbülfəz kişi inqilaba qoşulur və …

Ətraflı

QULAMRZA DƏBİRNİYA

QULAMRZA DƏBİRNİYA

Qulamrza Dəbirniya Tehranın hərbi əfsərlik (zabitlik) məktəbini qurtararkən məmləkətin azadlıq və istiqlalını müdafiə etdiyinə and içmişdi və bu niyyətlə də əfsər olmuşdu.Lakin Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə bütün ölkədə azadlıq hərəkatının yüksəlməsi şahənşahlıq qoşunu daxilində də böyük intibaha və dəyişikliklərə səbəb oldu.Bu intibahda Qulamrza Dəbirniyanın da niyyəti mahiyyətcə dəyişdi və o, Hizde Tudə İranın bayrağı altında İran xalqlarının azadlıq və ist…

Ətraflı

HÖKUMƏ BİLLURİ

HÖKUMƏ BİLLURİ

(1926 -2000)

Cənubi Azərbaycanda müasir demokratik poeziyanın yaranması və inkişafında görkəmli xidmətləri olan şairlərdən biri də Hökumə (Həkimə) Billuridir.Hökumə İbrahim qızı Billuri 1926 - cı il martın 3 - də İranın Zəncan şəhərində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur.O, orta təhsilini 1933 - 1943 - cü illərdə Zəncanda "Azəri" məktəbində almış və həmin məktəbi bitirdikdən sonra orada müəllimlik etmişdir.Qızlar məktəbində oxuduğu illərdə mütaliəyə həvəs göstərmiş, ş…

Ətraflı

AZADLIQ HƏRƏKATININ GÖRKƏMLİ XADİMİ NURULLA YEKANİ


AZADLIQ HƏRƏKATININ GÖRKƏMLİ XADİMİ

NURULLA YEKANİ

(1878 -1947)

Öz cəsarət və mərdliyi ilə məşhur olan qocaman inqilabçı Nurulla Yekani 1358 -ci şəmsi ilində ( miladi 1878) Mərənd məntəqəsinin Yekanat mahalında anadan olmuşdur.Hələ əsrimizin ilk illərində İran xalqlarının istibdada, zülmə və istismara qarşı başladıqları Məşrutə hərəkatı açıq fikirli və mütərəqqi ideyalarla yaşayan Nurulla Yekaninin diqqətini cəlb etmişdi.Məşrutə hərəkatı başlanan kimi Yekani də Heydər Əmioğlu,…

Ətraflı

BALAŞ AZƏROĞLU ABİZADƏ (1921 - 2011)

BALAŞ AZƏROĞLU ABİZADƏ

(1921 - 2011)

Azərbaycanın Xalq şairi Balaş Azəroğlu Cənubi Azərbaycanda müasir demokratik ədəbiyyatın yaranması və inkişafı sahəsində misilsiz xidmətləri ilə diqqəti cəlb edir.Onun poetik yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan fəhlə və kəndlilərinin inqilabi mübarizəsi, ağır həyatı, vüsal həsrəti, arzu - istəyi, sabaha dərin inamı, digər tərəfdən Sovet Azərbaycanında xalqın bəxtiyar həyatı, sülh, əmin - əmanlıq uğrunda mübarizəsi əlvan boyalarla təsvir olunmuşdu…

Ətraflı

21 Azər hərəkatının sərhəng (polkovnik) fədaisi ƏLİ ŞƏMİDƏ

21 Azər hərəkatının sərhəng (polkovnik) fədaisi

ƏLİ ŞƏMİDƏ

ƏIi İsmayıl oğlu Şəmidə 1915 - ci ildə Ənzəli şəhərində ( Pəhləvi ) fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.Milliyyətcə azərbaycanlıdır.1931 - ci ilin əvvəlində İran Xalq Partiyasının gizli təşkilatının üzvü olub, həmin ilin axırlarından həbsə alınıb 10 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdur.Üç il Rəşt zindanında, 7 il isə Tehran həbsxanasında qalmışdır.Həbsdən azad olduqdan sonra ömürlük İsfahan şəhərinə sürgün olunmuşdur.…

Ətraflı

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ YƏHYA ŞEYXİ

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ

YƏHYA ŞEYXİ

Yəhya Həbib oğlu Şeyxi 1300 - nci şəmsi ilində (1921 - ci il miladi) Ərdəbil şəhərində yoxsul bir ailədə anadan olmuşdur.O, hələ uşaq ikən atası ölür, ailənin yaşayış vəziyyətinin çətinləşməsi - nə baxmayaraq Ərdəbildə ibtidai təhsil ala bilir

və öz doğma şəhərində orta məktəb olmadığı üçün Tehrana getmək məcburiyyətində qalır.Lakin Tehran şəhərində də bir sıra maddi və ictimai məhrumiyyətlər, dü…

Ətraflı

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi) onikinci hissə

Azərbaycanın Demokrat Firqəsi (Bitməmiş Azadlıq Layihəsi)

onikinci hissə

Dr: Məhəmmədhüseyn Yəhyai

Siyasi təhsil almaq üçün firqə başçılarından bir qrupunun Moskovaya ezam olunması ilə(əlbəttə sonralar da qrub şəklində bu göndərmələr davam etdi) təşkilatın rəhbərliyində dəyişikliklər oldu. Əvvəlki rəhbərlərin yerinə “Mir Qasım Çeşmazər”, “Mir Rəhim Vilai”və “Rəhim Qazi” seçildilər. Onlar ilk fürsətdə əvvəlki rəhbərlərin təşkilatda rollarını azaltmaq…

Ətraflı

SEYİD YUSİF MÜRTƏZƏVİ

SEYİD YUSİF MÜRTƏZƏVİ

(1916 -1946)

Seyid Yusif Mürtəzəvi 1916 - cı ildə Bəndər -  Ənzəli şəhərində azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur.Orta təhsilini Ənzəli şəhərində bitirmiş, Tehranda isə Ali hərbi məktəbə daxil olmuş, 1937 - ci ildə oranı bitirmişdir.1945 - ci ilə qədər İranın piyada qoşun bölmələrində zabit kimi xidmət etmişdir.

Qoşunda cərəyan edən fəsad, xüsusilə qoşunun hərbi texnikasının Amerika müstəşar- larının ixtiy…

Ətraflı

20 blog posts